Geodigital de cursos anteriors

En primer lloc, pautes per a elaborar el portafoli de geografia

El portafoli digital de geografia de batxillerat 2014-15

El portafoli digital de geografia de batxillerat 2013-14
Pràctica 01. Els mètodes en geografia

Pràctica 02: Els recursos naturals

Pràctica 03. El documental Home

Pràctica 04. Mapa de la mà d’obra ocupada en l’agricultura a Espanya per províncies (Fusion tables)

Pràctica 05. Comentari del gràfic sobre l’evolució de la producció agrària i dels preus agrícoles al món.

Pràctica 06. Comentari de l’article “Rics i subvencionats” sobre la PAC.

Pràctica 07. Mapa de la mà d’obra ocupada a la indústria a Espanya per províncies (Fusion Tables)

Pràctica 08. Els factors de localització industrial

Pràctica 09. Mapa dels cicles econòmics i de l’expansió de les relacions capitalistes

Pràctica 10. Mapa mental de la meva ciutat

Pràctica 11: Els factors que afavoreixen els assentaments

Pràctica 12: La ciutat vista pels estudiants de geografia amb Instagram No s’incorpora al sites

Pràctica 13: La geografia a la premsa No s’incorpora al sites. Es fa en forma de comentari en aquest mateix bloc.

Pràctica 14: El nou model urbà i territorial de Catalunya

Pràctica 15: Els nous paisatges que ens envolten

Pràctica 16: Les competències de les comunitats autònomes

Pràctica 17: Les competències dels municipis

Pràctica 18: Les fases d’expansió del projecte comú europeu

El portafoli digital de la geografia de batxillerat 2012-13
Pautes per elaborar el portafoli digital
Pràctica 1: El relleu de Catalunya
Pràctica 2: Els climes de Catalunya
Pràctica 3: Elaborar un informe sobre els recursos naturals a Espanya i a Catalunya a partir de la lectura de mapes i gràfics
Pràctica 4: Les problemàtiques mediambientals al documental Home
Pràctica 5: Ciutat, territori i paisatge
Presentacions de l’alumnat sobre el territori estudiat
Pràctica 6: Revisió de la feina feta
Pràctica 7: Els paisatges agraris a Catalunya
Pràctica 08: Les zones urbanes
Pràctica 9: L’organització política del territori
Pràctica 10: Presentació de resum del capítol de població del llibre de geografia
Pràctica 11: Taula resum sobre els beneficis i inconvenients dels moviments migratoris per als països emissors i pels receptors.
Resum final de geografia

El portafoli digital de la geografia de batxillerat 2011-12
Les instruccions d’aquest dossier les teniu al sites del geobatcubelles
Pràctica 1: començar a treballar amb Google maps i crear el Google site
Pràctica 2: Els climes d’Espanya, 1a part
La realització de climogrames amb els fulls de càlcul de Google Docs.
L’elaboració d’un mapa de varietats climàtiques amb Google maps, amb formes i marcadors.
Pràctica 2: Els climes d’Espanya, 2a part
Cada marcador al lloc d’on són les dades i embedit el climograma.
Pràctica 3: el documental Home
Fer un àlbum web Picassa amb una selecció de fotogrames del documental Home
Comentar cada fotograma amb la descripció de la imatge
Inserir al Google site el passi de diapositives de l’àlbum creat amb el fotogrames.
Pràctica 4: Ciutat, territori i paisatge
Elaboració d’una fitxa de Ciutat, territori i paisatge
Publicació d’un article al Google Site sobre la feina realitzada a la fitxa
Pràctica 5: Les problemàtiques mediambientals al documental Home
Aclariment sobre la pràctica 5
Elaborar un full de càlcul resumint el més important tractat al tema sobre problemàtiques mediambientals i riscos.
Vincular la problemàtica amb el fotograma de Home corresponent (pràctica 3).
Visualitzar aquesta informació georeferenciada a Google Fusion Tables.
Auto-avaluació de les pràctiques de la 1a. avaluació 2011-12
Pràctica 6: Mapa de la Tmi al món 2009
Pràctica 7: el percentatge de població vivint en àrees urbanes al món
Pràctica 8: la distribució de la població de Catalunya
Mapa de la distribució de la població a Espanya per províncies 2009
Pràctica 9: Les funcions urbanes a Cubelles
Pràctica 10: les àrees urbanes de Catalunya
Pràctica 11: Recompte i descripció de les pràctiques realitzades a la segona avaluació
Pràctica 12: Geografia electoral.
Pràctica 13: Les fases de la construcció del projecte comú europeu
Pràctica 14: Vídeo de síntesi del curs de geografia
Pràctica 15: L’impacte de la política regional europea a Espanya i a Catalunya
Pràctica 16: presentació resum del sector primari a Catalunya

Optatives
Pràctica 17: Mapa de l’expansió del capitalisme
Pràctica 18: Descripció de tres paisatges agraris

Altres projectes amb Google Apps:

El e-portafoli o dossier digital de les socials de 3ESO amb Google apps
En aquest apartat apareixen les activitats relacionades amb l’elaboració del dossier digital o e-portafoli de la matèria de socials, geografia i història de 3ESO.

Exercicis del curs 2011-12

2a. avaluació
1. Activar compte Google per aquells-es que no tenen gmail.
2. Crear un sites on s’aniran incorporan totes les activitats
3. De les entrevistes sobre moviments migratoris, pujar el document a google docs – Pràctica 1 al sites
4. Fer un document compartit en grup a Google docs amb les respostes del documentl Barraques – Pràctica 2 al sites
5. Fer el mapa del documental Barraques per parelles – Pràctica 3 al sites

3a. avaluació
6. Mapa amb les parts de Cubelles – Pràctica 4 al sites
7. Mapa amb les propostes d’itineraris per Cubelles – Pràctica 5 al sites (mapa col.lectiu)
8. Mapa amb els desplaçaments habituals – Pràctica 6 al sites
9. Mapa de la diagnosi de Cubelles – Pràctica 7 al sites (mapa col.lectiu)

Els treballs de 3ESO de l’Institut Cubelles amb Google maps
En aquest Google sites s’han anat guardant els treballs amb Google apps i especialment, Google maps de l’alumnat de 3ESO de l’Institut Cubelles des del curs 2009-10.

Els itineraris per Cubelles
En aquest Google site apareix la informació sobre els itineraris i sortides de camps pel municipi de Cubelles.

Com enregistrar un itinerari amb el nostre smartphone amb android (i connexió a Internet)

L’ÚS DE GOOGLE A L’AULA DE GEOGRAFIA DE 3er D’ESO

Treballar amb Google Fusion Tables

Web sobre Google Maps de Antonio Garrido
La realitat augmentad explicada pel professor Joan Carles Ventura de l’INS Les Roquetes.

RECURSOS VARIS PER ELABORAR LES PRÀCTIQUES
IBERPIX. Visor d’ortofotomapes del territori de l’Estat espanyol del IGN (Instituto Geográfico Nacional)

 

galerías básicas hernandez cardona

 

RÚBRIQUES PER AVALUAR DOSSIERS DIGITALS

Go to Top