Visita al Port de Tarragona

1Durant aquesta visita es van realitzar dues activitats:

1. Visita al Museu del Port

En aquest museu es pot fer un tomb per les diferents etapes històriques del Port de Tarragona. També, es pot observar un audiovisual de presentació del Port i de les seves instal.lacions.

A la web del Port de Tarragona es pot accedir a un altre audiovisual que proporciona informació d’iguals característiques.

http://www.porttarragona.es/elport_video.htm

2. Recorregut per les dàrsenes del port en “Golondrina”

 

TREBALL A REALITZAR:

A) Entre les dues activitats cal reunir la informació següent sobre el Port de Tarragona:

1. Instal.lacions

– Recull el nom d’alguns dels molls i el tipus de mercaderia al qual està destinat.

2. Transit de mercaderies

– Tipus de mercaderia que majoritàriament es mou al Port de Tarragona: granels sòlids/granels líquids/mercaderia general/ contenidors (TEU’s), d’altres.

3. Àrees d’influència del Port de Tarragona

FORELAND- D’on procedeixen les mercaderies que es descarregeuen/ Quines destinacions tenen les mercaderies embarcades?

HINTERLAND. -Els noms d’alguns dels molls fa referència a la regió de destinació de la mercaderia descarregada en aquells molls. Posa algun exemple.

4. La relació del Port amb la ciutat de Tarragona

– A l’espai del Port més proper a la ciutat, quins usos es poden observar?

5. Els accesos al Port

Connexió amb autopistes i línies de ferrocarril.

B) Fes un comentari de les fotografies. De cadascuna has de comentar el que vegis posant especial èmfasi en el tipus de mercaderia dipositada al moll o/i tipus d’instl.lació específica o/i tipus de vaixell

Clicant sobre la imatge, s’obrirà en una altra finestra, a mida més gran.

 Foto 2Foto 1 Foto 3 Foto 2
 Foto 3  dsc06216.JPGFoto 4
 dsc06217.JPGFoto 5 dsc06219.JPG Foto 6
 dsc06221.JPGFoto 7  Foto 8
 dsc06223.JPGFoto 9  dsc06224.JPGFoto 10
 dsc06229.JPGFoto 11  dsc06230.JPGFoto 12
 dsc06231.JPGFoto 13 dsc06245.JPGFoto 14
 dsc06237.JPGFoto 15  dsc06239.JPGFoto 16
Go to Top