Nel.lo i Colom, Oriol

Nel.lo, O. i Renyer, J., “Realitats metropolitanes i governs locals”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 78, 2014, pàg. 69-98

Nel.lo, O. 2020 “Els riscos ambientals i la urbanització del litoral català. L’experiència dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 89, p. 221-246.

Go to Top