2bat 2011_12

Pràctica 5: vincular les problemàtiques mediambientals exposades a l’aula amb el documental Home

0

Després d’analitzar el resultat de la pràctica 3, crec necessari fer una feina extra, que no tenia prevista per intentar vincular el que ens expliquen al documental Home amb la presentació sobre problemàtiques mediambientals realitzada a l’aula. Amb aquest objectiu farem una taula de dades a Google docs seguint aquestes instruccions:

1. Google docs: crea full de càlcul nou (títol: nom alumne_problematiques)

2. Els encapçalaments de les columnes (d’esquerra a dreta): nom de la problemàtica, definició, causes, exemple a Home, localització

3. La taula tindrà tantes fileres com problemàtiques hi ha a la presentació

Unitat 4 paisatge i medi ambient

4. A la columna “fotograma d’exemple” us haureu de remetre al vostre àlbum web Picassa on tingueu els fotogrames que vau seleccionar per a la pràctica 3. (Atenció, cal fer públic l’àlbum).

5. A la columna “localització” hem d’escriure el nom d’un estat, ciutat, coordenades geogràfiques, codi postal, etc, que Google maps reconegui.*Atenció: si al Picassa heu posat ja la ubicació de la fotografia, aquesta columna cal igualment.

6. Un cop que haguem completat la taula, dins del propi Google docs, escollirem crear un document nou, i clicarem a Fusion Tables.
7. Escollirem “New table”, Import table, From spreedsheet, i escollirem la taula que hem acabat d’elaborar de Google docs.
8. Visualize, map. El programa acostuma a reconèixer la columna que contè la informació geogràfica.
9. En cas que no reconegui la informació georeferenciada de forma automàtica, anireu a “file”,  “Geocoding” i escollireu la columna que conté la informació de la ubicació, és a dir la columna “localització” .
10. En visualitzar el nostre mapa, les nostres ubicacions apareixeran assenyalades amb un punt vermell. Clicant sobre el punt vermell, s’obrirà una finestra (pop-up windows) i podras consultar tota la informació que has vinculat a aquell cas.
11. Cal fer públic el mapa “Share”
12. Quan estiguis visualitzant el mapa, clica a “Get embeddable linK” i el copies
13. Vas al teu Google site, nou article amb el títol pràctica 5 i cliques sobre el símbol html del menú d’edició i enganxes el codi que has copiat.
14. Escriu sota del mapa la resposta a aquesta pregunta “He identificat al documental Home les problemàtiques mediambientals treballades a l’aula?”

Escalfem motors, l’inici de curs s’acosta

0

Go to Top