Dossier digital

Pràctica 18: Les fases d’expansió del projecte comú europeu

0

En aquesta pràctica volem elaborar un mapa coroplètic sobre les diferents fases d’expansió del projecte comú europeu, on el color de cada estat membre es correspongui amb l’any d’incorporació a la CEE o a la UE. Per poder fer un mapa coroplètic, el primer que necessitem són les geometries, és a dir, el contorn dels estats. Per aquesta raó farem el segúent:

1. Anirem a la base de dades de taules dinàmiques públiques de Fusion tables
2. Seleccionarem “Fusion Tables” i al requadre de cerca clicarem “Europe Country Boundaries”
3. Clicarem sobre aquesta taula, i quan la tinguem en pantalla, clicarem a “File” i després “make a copy”. Ara ja teniu un arxiu al vostre drive que s’anomena “copy of europe country boundaries”.

Ara que ja tenim els contorns per fer el mapa coroplètic:
4. Un cop que teniu la còpia feta, li canvieu el nom canviant “copy of” per la inicial del vostre nom, seguida del primer cognom.
5. Cal afegir una nova columna on posareu l’any d’incorporació al projecte comú europeu i el que farem serà clicar “edit” i després “add a column”. Aquesta columna li direm “any” i direm la dada és “number” i sense decimals.
6. Ara, quan cliquem a cadascuna de les fileres, apareixeran tres opcions (editar, duplicar o esborrar filera). Seleccionarem editar, i anirem afegint l’any.

LA INFORMACIÓ SOBRE ELS ANYS D’INCORPORACIÓ ES PODEN BUSCAR A LA WEB DE LA UNIÓ EUROPEA

7. També cal diferenciar els estats candidats, i els candidats potencials.
8. Els estats europeus que no es poden afegir a cap de les categories anteriors, li posarem 0 a la columna d’any d’incoproració.
9. Un cop entrats els anys d’incorporació dels 28 estats membres de la UE, clicarem a la pestanya + i afegirem un mapa nou.
10. Seleccionarem “change feature styles”, dintre de fill colours, seleccionarem “buckets” i li direm que “divide into 4 buckets”.
11. Els quatre intervals són les quatre fases que vàrem establir a classe
– fundadors
– expansió cap a l’Atlàntic i la Meditarrània
– expansió cap al centre i nord d’Europa.
– expansió cap a l’est.
als quals afegirem dos més per poder diferenciar i visualitzar els estat candidats i els potencialment candidats.Recordeu que heu de posar com a valor més alt, per exemple 2015. Un cop que heu delimitat cada interval, clicar SAVE.
12. Quan ja esteu, DONE.
13. feu el mapa públic clicant a SHARE.
14. Cliqueu sobre la fletxa que hi ha al costat de la paraula map i d’aquesta manera s’obre el menú on heu de seleccionar “publish”.
15. A la finestra que s’obrirà, copieu el codi que hi ha a sota de “Paste HTML to embed in a web site”.
16. Aquest codi serà el que haureu d’enganxar a la nova entrada del vostre sites, la corresponent a la pràctica 18. Atenció, l’heu d’enganxar en l’edició HTML, és a dir, quan esteu editant la nova entrada, en el menú, a l’extrem dret, apareixen les inicials HTML, cliqueu i enganxeu.
17. Per últim, i com sempre, cal comentar el mapa.

Pràctica 17: Les competències dels municipis

0

En aquesta pràctica treballarem amb les competències municipals. Aquestes competències estan contingudes a LLEI 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Les tasques a realitzar són:

1. Cercar l’article que conté les competències municipals i copiar-les a l’entrada d’aquesta pràctica del teu sites.
2. En un mapa de Google cal localitzar tres llocs de Cubelles on es duen a terme tres competències municipals diferents. En el respectiu marcador cal explicar quina competència es realitza.

Més endavant, les vostres localitzacions les haureu d’incorporar en un mapa col.laboratiu de Google que ja us indicaré.

Pràctica 16: Les competències de les comunitats autònomes

0

En aquesta pràctica treballarem amb la Constitució Espanyola de 1978. Tal i com ja hem comentat, la Constitució és el document que conté l’organització territorial de l’Estat espanyol. Per tant cal

1. cercar el títol, capítol i article que contingui les competències que poden assumir les comunitats autònomes i copiar-les.
2. Visitar la web de la Generalitat de Catalunya, i seleccionar tres notícies de l’apartat d’actualitat que considereu que tenen relació amb tres competències diferents transferides al govern de la Generalitat. De cada notícia cal fer un breu resum i justificar amb quina competència considereu que està relacionada. En cas que a l’apartat d’actualitat no trobeu prou informació, podeu anar a la web de les corresponents conselleries.

Pràctica 15: Els nous paisatges que ens envolten

0

A partir de la lectura de l’article de Joan Nogué titulat “Paisajes híbridos”,Culturas-La Vanguardia 29/12/2004 heu de fer una nova entrada al vostre sites que contingui les respostes a les següents preguntes:

1. Com eren els paisatges?
2. Cóm són actualment?
3. Causes d’aquests canvis en l’estructura i la morfologia dels paisatges que ens envolten.
4. Conseqüències d’aquests nous paisatges.

També cal incorporar a l’entrada els tres mapes (usos del sòl 1956, 1980 i 2003) que hi ha a l’article i descriure’ls. La descripció del mapa de 1956 i 1980 s’incorporen a la resposta de la pregunta 1 i la descripció del mapa de 2003 a la pregunta 2.

Pràctica 14: La consolidació del nou model urbà i territorial a Catalunya

0

A partir de la lectura de MAJORAL, R. Cataluña. Un análisis territorial. Ariel. Barcelona. 2002. Pàg. 188-193.

heu de resumir les idees principals referents a
-Causes del nou model urbà i territorial a Catalunya
-Característiques d’aquest nou model.

La ciutat vista pels estudiants de geobatcubelles

0

Podem començar a escalfar motors fent fotos de l’espai públic de la nostra ciutat.

Amb els nostres smartphones android, compartirem imatges que reflexin la situació de l’espai públic a la nostra ciutat. Nomes dues coses:
1. Geoetiqueteu les fotos (cal activar-ho quan les pugeu) i
2. Publiqueu amb #geobatcubelles i afegiu un altre# amb el nom del municipi on heu pres la foto.

Aquesta matèria té compte a instagram i és @geobatcubelles

En cas que no compteu amb un smartphone amb Internet (i amb l’app d’Instagram), fes les fotos amb una càmara digital i les puges a un àlbum de Google i a continuació, digues d’on són, amb la màxima exactitud possible.

Tant si utilitzeu un sistema com altre, sempre cal comentar el peu de foto, breument però justificant la seva elecció.

Som-hi, al carrer!! (bé, podem esperar un parell de dies, ja que amb aquest vent més val no passejar-se gaire, ups!)

Pràctica 11: Els factors que afavoreixen els assentaments

0

A partir d’un mapa de Catalunya mut on apareixen les corbes de nivell de 200m, 600m, 1000m i 2.000m

1. cal acolorir
– l’espai entre el nivell del mar i els 200m de color verd
– 200-600m, groc
– 600-1000, marró
+1000 lil.la

2. Resseguir amb blau (línia gruixuda) les valls fluvials dels rius Ter, Llobregat, Segre i Ebre.
3. Situar la Plana de L’Empordà i la Depressió Central
4. Traçar el recorregut de la vies de transport N-340/AP-7 i AP2 amb una línia vermella.
5. Situar les capitals de província amb un cercle de 0.5 cm de diàmetre
6. Situar la resta de capitals de comarca amb un cercle vermell de 0.2cm de diàmetre.
7. Insereix el resultat al teu sites (imatge)
8. Contesta al teu sites
a)Nom de les ciutats localitzades a planures litorals
b)Nom de ciutats localitzades a valls fluvials
c)Nom de ciutats a tocar de vies de transport

Quines ciutats han aparegut en més d’un dels apartats anterios? (a, b, c).?

D’aquesta manera, quins són els factors físics i humans que han afavorir el desenvolupament dels assentaments urbans a Catalunya?

El dossier digital de geografia

0

Comencem el dossier digital d’aquest curs 2013-14. En primer lloc, les pautes per elaborar el dossier. A partir d’aquestes pautes, es valorarà aquest dossier.

Instruccions del dossier de geografia de 2n de batxillerat

FORMAT
– El dossier és un lloc web de Google
– Aquest lloc web ha de tenir la plantilla de blog o anuncis
– Totes les pràctiques han d’estar numerades consecutivament: Pràctica 01, 02, ….,
– Tots els títols de les entrades del lloc web han de començar amb la paraula Pràctica
– Tots els arxius que es creen al Google drive, maps, Picassa, etc, han de contenir en el seu títol la sigla del nom de l’alumne-a, seguit del seu primer cognom, un guió baix i la temàtica de la pràctica, p.e. sruiz_instruccions_dossier

EINES
– Tots els textos, presentacions, fulls de càlcul, mapes i àlbums de fotos s’han de crear i elaborar directament a la plataforma Google: Google drive, Google maps, Picassa.
– En cas que s’utilitzin d’altres recursos, el resultat s’ha de poder embedir o inserir a l’entrada corresponent del lloc web de google.
– S’ha d’evitar al màxim adjuntar arxius.

COMPARTIR
– El lloc web de Google de l’alumne-a només pot estar compartit amb la professora de la matèria.
– Tots els arxius que es creen i elaboren a la plataforma Google s’han de compartir amb l’adreça de Google de la professora.
– Els arxius elaborats en grup han d’estar compartits amb els altres membres del grup. A través de l’historial de revisions s’ha de poder comprovar la progressió del treball.

COMENTAR
– Totes les figures que apareixen a les pràctiques (mapes, taules, imatges, gràfics) han d’estar adequadament comentades. En aquest comentari ha de constar la descripció de la informació que conté la figura i el seu comportament. al llarg de la pràctica caldrà respondre el perquè del comportament de la informació continguda a la figura.

PARTICIPAR
– La matèria té un grup al Facebook a través del qual l’alumnat pot plantejar dubtes tant de conceptes com de procediments. Els propis companys-es han de proposar solucions als dubtes plantejats.
– L’alumnat ha de compartir notícies relacionades amb la temàtica tractada que apareguin als mitjans de comunicació a través del bloc de geografia http://blocs.xtec.cat/geografia. Amb aquesa finalitat, tot l’alumnat està donat d’alta al bloc i d’aquesta manera pot publicar articles en aquest mitjà.

CERCAR
– cada avaluació hi haurà una pràctica de recerca on l’alumnat ha de proposar una qüestió a estudiar relacionada amb la temàtica que s’està estudiant.
– aquesta recerca haurà de ser en l’entorn.
– en aquesta recerca s’haurà de fer anàlisi emprant tècniques i llenguatge geogràfics.

AUTOAVALUAR
– L’alumnat s’ha de responsabilitzar de la revisió del seu dossier. Al final de cada avaluació, cal publicar una entrada al dossier on es revisin els objectius de cada pràctica i el seu grau d’assoliment.

Així doncs, farem la primera pràctica que consisteix en crear el lloc web de Google i fer la primera entrada:
CREAR EL LLOC WEB
1.Entreu al vostre compte de Google
2.Aneu a http://sites/google.com
3.Creeu un lloc web nou amb el vostre nom. Per exemple Sonia Ruiz, el nom del seu lloc web serà soniaruiz (seguit i en minúscula)
4.un cop creat el lloc web, es comparteix amb la professora a l’adreça geobatcubelles@gmail.com
5.cal canviar el format del lloc web a anuncis (clicar a “Mas” adalt a la dreta, i seleccionar “canvia plantilla”)

FER LA PRIMERA ENTRADA
6. Heu de fer una primera entrada titulada : 01. Mètodes en geografia.
7. Heu de descriure les quatre figures que s’adjunten:

PRÀCTICA 3: EL DOCUMENTAL HOME

0

home

Ja podeu començar a veure el documental Home. Recordeu que aquesta tercera pràctica cal lliurar-la abans del 15 de novembre. Les tasques d’aquest documental són:

En una entrada al vostre sites
1. Incloure un resum d’unes 500 paraules del documental.
2. Un mapa de Google on localitzeu cinc problemàtiques mediambientals tractades al documental. En el marcador corresponent caldrà inserir un fotograma del documental relacionat amb la problemàtica i una explicació detallada de la informació facilitada.
3. Una notícia publicada als mitjans de comunicació sobre una de les cinc problemàtiques seleccionades.

Els resums del curs de geografia

0

Aquí teniu l’enllaç al Google sites del curs de geografia de 2012-13 amb els resums de tot el temari donat.

Go to Top