Els espais de producció industrial al món

Índex d’aquesta presentació
1. Definició de sector secundari 2
2. El procés productiu
2.1 Definició de procés industrial 4
2.2 Els factors productius 5
2.3 Resultats del procés productiu 6
3. Classificacions de l’activitat industrial
3.1 Tipus d’indústria segons la posició en el procés productiu 7
3.2 Tipus d’indústria segons el tonatge de les matèries primeres 12
3.3 Tipus d’indústria segons el grau de desenvolupament tecnològic 13
3.4 Tipus d’indústria segons el seu tamany (nbre. treballadors-es) 15
4.Els factors de localització industrial 18
4.1 Els factors de localització industrial: els factors físics 20
4.2 Els factors de localització industrial: els factors humans 23
4.3 Tipus de concentracions industrials 27
5. El model actual de desenvolupament industrial 29
5.1 Classificació de l’activitat industrial després de la globalització 34
5.2 Quadre comparatiu dels elements de l’activitat industrial 36
6. Els paisatges industrials 37
6.1 Els paisatges industrials tradicionals 38
6.2 Els paisatges industrials urbans 39
6.3 Els paisatges industrials moderns (Tecnòpolis) 40
6.4 Els problemes dels paisatges industrials 41
7. La localització de la indústria mundial 43
7.1 Mapa del grau d’industrialització 45
7.2 Mapa de les regions industrials 46
7.3 Els nous països industrials (NPI) 47
8. La indústria europea 49
– Objectius de la política industrial europea 51
9. La indústria espanyola 53
9.1 Fases de la industrialització a Espanya 54
9.2 Gràfic de l’índex de producció industrial 1956-1984 57
9.3 Taula de l’evolució de la població activa 58
9.4 Gràfic de l’evolució de l’atur a Espanya 1976-1987 59
9.5 L’ingrès d’Espanya a la CEE 61
9.6 El teixit industrial espanyol 62
9.7 La localització industrial a Espanya 63
9.7.1 Desequilibris de la localització industrial a Espanya 64
9.7.2 Tendències de la localització industrial a Espanya 65
9.7.3 Mapa de la distribució de la indústria a Espanya 66
9.7.4 Àrees industrials desenvolupades 67
9.7.5 Mapa de les àrees industrials a Espanya 68
9.7.6 Àrees industrials i eixos en expansió 69
9.7.7 Taula de la xifra de negoci de la ind per CCAA 2000-2207 73
9.7.8 Mapa de la indústria espanyola segons % d’ocupats a la ind 74
9.8 Estructura sectorial de la indústria espanyola 75
9.8.1 Les activitats indutrials més importants 76
9.8.2 Les indústries madures 78
9.8.3 Les indústries dinàmiques 81
9.8.4 Construcció 83
9.8.5 Conseqüències de l’esclat de la bombolla immobiliària 85
9.8.6 La indústria punta 87
9.9 Situació actual de la indústria espanyola 88
9.9.1 Conseqüències de la incorporació de nous a la UE 90
9.9.2 Conseqüències de la globalització 91
9.9.3 Els problemes de la indústria espanyola 93
– Gràfic de les dimensions de les empreses per nbre
treballadors 2004 93
– Taula de l’ocupació deslocalitzada (2004-08) 94
– Taula del PIB destinat a R+D 2007 als més ind. 95
– Taula de productivitat per treballador 2003-08 Zona € 95
– Taula invesió en I+D a Espanya 1964-2005 95
– Què caldria modificar de la indústria espanyola? 96
– Les tres maneres d’augmentar els beneficis 97
10. La indústria a Catalunya
10.1 Les fases de la industrialització a Catalunya 98
10.2 La distribució de l’activitat industrial a Catalunya 99
10.3 La indústria catalana a Espanya 102
10.4 Els problemes de la indústria catalana 103
10.5 Els intercanvis internacionals 104
10.6 Anàlisi sectorial de la indústria catalana 105

D’ALTRES MATERIALS SOBRE ELS ESPAIS DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

SECTOR SECUNDARI
Els espais de producció industrial

Distribucio-territorial-de-locupacio-industrial-2007
Mapa de la distribució d’empreses industrials a Catalunya
Deslocalització. Un fet del nostre temps. Avui. El Cèntim. 8/09/07
Evolució de l’ocupació al sector industrial. El Periódico. 5/04/10
Energia i indústria
Evolucio-de-locupacio-industrial-catalunya-1977-2009
Els clusters tecnològics emergents dels EUA

distribucio-territorial-de-locupacio-industrial-2007

Mapa de la distribució d’empreses industrials a Catalunya

Deslocalizacions: adiós a la industria

Deslocalització. Un fet del nostre temps. Avui. El Cèntim. 8/09/07

Evolució de l’ocupació al sector industrial. El Periódico. 5/04/10

evolucio-de-locupacio-industrial-catalunya-1977-2009
Font: La Vanguradia, 25/10/09

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top