Organització política, ordenació del territori i eleccions

1. Els estats en l’era de la globalització

La definició d’Estat:

Quines són les funcions de l’estat?

Quines són les característiques de l’actual crisi del model d’estat?

Cóm ha d’afrontar l’Estat els actuals reptes que té plantejats?

Les tipologies d’Estat segons diferents criteris:

 • segons qui és el cap de l’Estat: monarquia/república
 • segons les relacions Estat-religió: Estat laic, aconfessional, confessional, teocràcia
 • segons el grau de descentralització administrativa: estats centralitzats o unitaris/estats descentralitzats/estats federals.
 • segons la presència d’eleccions lliures: dictadura/democràcia

2. L’organització territorial dels estats

  • Per què es divideix el territori d’un Estat?

En la seva dinàmica espacial, dividir significa delimitar l’espai de manera que, més enllà d’uns límits establerts, no sigui possible o no estigui permès desenvolupar una sèrie d’actuacions, les quals només podran realitzar-se en l’interior d’aquests límits. La divisió pretén aconseguir que s’estableixi en el seu si un espai homogeni per a certs factors.
SANCHEZ, Joan-Eugeni. Geografia política. Editorial Síntesis. Madrid. 1992. pàg. 59.

 • En quines demarcacions o nivells administratius s’estructura l’Estat?

3. L’organització del territori a l’Estat espanyol

 • La Constitució espanyola vigent des de 1978 marca els principis que regeixen l’organització territorial d’Espanya en municipis, províncies i comunitats autònomes.
 • Quin organisme gestiona el municipi, la província i la Comunitat Autònoma?
 • Per què considerem que Espanya és un estat descentralitzat?
 • Què és una competència?
 • Quines tipologies de competències recull la Constitució de 1978?
 • Les competències de les CCAA, de les diputacions i dels municipis.

AMPLIACIÓ D’AQUEST APARTAT: RECUL DE PREMSA

Ni parlar-ne de fusionar municipis. L’econòmic-El PuntAvui 22/02/2014

4. La divisió territorial a Catalunya

  • La divisió territorial de Catalunya de 1936
  • L’Estatut d’autonomia de 2006.
  • Quins nivells de l’Administració hi ha presents a Catalunya?
  • Què són les comarques? Quines competències tenen assignades?
  • Què són les vegueries?

Nou mapa comarcal de Catalunya amb la incorporació de la comarca del Moianès, 2015.
El Parlament va aprovar el 15 d’abril passat la Llei de creació de la comarca del Moianès. La nova comarca és integrada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló i té capital al municipi de Moià. Amb la seva creació queden modificades les comarques del Bages, Osona i el Vallès Oriental.

5. Eleccions i territori: sistemes electorals i circumscripcions.


AMPLIACIÓ: Els sistemes electorals a la premsa

6. Els desequilibris territorials a Espanya i Catalunya.

   • Les desigualtats territorials a l’Estat espanyol: condicionants, evolució i situació actual. El paper dels fons estructurals i de cohesió de la UE.
   • Les potencialitats i els reptes del territori català

7.L’ordenació i la planificació territorial

   • Quins són els objectius de la planificació territorial?
   • Cóm es poden corregir els desequilibris territorials?

8. La planificació territorial a Catalunya.

  • Quina va ser la primera experiència de planejament territorial a Catalunya?
  • Què és  Pla Territorial General de Catalunya?
  • Quins altres plans coexisteixen amb aquest Pla?
  • La conservació del medi natural. El PEIN
  • El paisatge en l’ordenació del territori.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top