El gas natural

Llegiu el text següent i responeu a les qüestions plantejades:

El fort increment de la demanda de combustibles i l’esgotament accelerat de les reserves actuals de petroli atorguen actualment al gas natural un protagonisme més gran en el panorama energètic mundial. Sobretot perquè les reserves d’aquesta font d’energia fòssil estan controlades per un reduït club de països, que no solament tenen la clau del desenvolupament, sinó que poden ser l’origen de conflictes segons la seva política de repartiment. La recent sensació de crisi viscuda a Europa per la decisió de Rússia de retallar durant uns quants dies el subministrament de gas a Ucraïna n’és un exemple. Un altre exempleés la primera decisió que va prendre el Govern bolivià, liderat per Evo Morales, de registrar com a pròpies les importants reserves de gas natural, gestionades actualment per països tercers.El gas natural ja s’ha convertit en la segona font d’energia primària més utilitzada a Espanya, darrere del petroli però davant del carbó, de l’energia nuclear, de la hidràulicaide les fonts renovables. La raó d’aquest ascens la podem trobar tant en el fort dinamisme de les empreses distribuïdores que operen al mercat, com en les dificultats que tenen la resta de fonts primàries per a aconseguir un desenvolupament més gran. Per exemple, la sequera que pateix actualment Espanya, amb uns pantans molt per sota dels nivells mitjans, afecta seriosament l’obtenció d’energia hidràulica. D’altra banda, la necessitat de retallar les emissions de CO2 per acatar el Protocol de Kyoto posa en dubte l’ús intensiu de petroli i de carbó. L’alternativa procedent de l’energia nuclear no dóna resposta als problemes de seguretat, ni hi ha solucions pràctiques per a l’important problema que genera gestionar-ne els residus. Si hi afegim la falta de suport que reben les energies renovables, és fàcil entendre el fort increment del consum de gas natural arreu del món.

J. L. GALLEGO.El Periódico. El Bloc de l’Estudiant(2006)

1.Resumiu les idees principals del text. [1 punt]

2.El gas natural és una energia renovable? Exposeu la importància que tenen els combustibles fòssils en la generació d’energia als països desenvolupats. [1,5 punts]

3.Expliqueu, breument, les característiques de la producció i el consum del gas natural, d’acord amb l’esquema següent: [2,5 punts]

a)Origen del gas natural.

b)Usos i característiques de l’energia proporcionada pel gas natural.

c)Impacte ambiental.

d)Mètode de transport.

e)Principals països productors i problemàtica geopolítica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 
Go to Top