Al sites de geobatcubelles trobaras el passi de diapositives amb els gràfics i taules de dades que hauràs d’utilitzar per a fer un informe sobre els recursos minerals i energètics a Espanya i a Catalunya: situació actual i propostes de futur. Aquest informe l’hauràs de publicar en una entrada al teu sites.

ESTRUCTURA DE L’INFORME
1. Els recursos energètics a Espanya

– Recursos energètics amb el grau de producció més gran, de consum interior més gran, amb el % d’autoabastiment més alt.
– producció/consum d’energia primària: grau d’autoabastiment de recursos energètics a Espanya. Conseqüències d’aquestes dades.
– La localització de les refineries de petroli a Espanya: trets comuns.
– Les centrals nuclears espanyoles: cronologia i distribució.
– El cost de la producció d’energia nuclear diferenciat a cada partida.
– Cronologia de la producció d’energia nuclear: evolució
– Les fonts d’energia renovables: quines tenen un % més gran en el consum d’energia a Espanya?

2. Els recursos miners
– La producció de minerals metàl•lics a Espanya. Comparativa 1995-2000. Raons dels possibles canvis detectats.
– La producció de minerals no metàl•lics i de roques industrials a Espanya. Comparativa 1995-2000. Raons dels possibles canvis detectats.

3. La producció d’energia a Catalunya: valoració del pes de cada font energètica.
4. La producció mineral a Catalunya
– substàncies més importants pel nombre de treballadors/pel nombre d’explotacions.
– Evolució recent de la producció minera a Catalunya.

5. Síntesi sobre la situació actual dels recursos energètics a Espanya: implicacions mediambientals i geopolítiques.