A partir de la publicació adjunta

Cal elaborar un mapa del món
1. on es pugui visualitzar la informació continguda en el document adjunt (centre, àrees depenents) de cada cicle.
2. que estigui fet directament a Google maps (recordeu que al Google maps antic, al clàssic) utilitzant o bé marcadors o bé polígons, o combinació de tots dos.
3. que tots els recursos emprats s’han d’explicar al quadre “descripció” que apareix a l’esquerra quan s’està editant el mapa. Per exemple, marcador vermell correspon al centre en tal cicle i marcadors taronges, a les diferents àrees depenents, etc.

Seria molt interessant traçar una línia que mostri com el centre es va desplaçant del nord d’Itàlia/Països Baixos cap a la Gran Bretanya, d’allà als EUA i després, Triada.

També vaig comentar la possibilitat de fer-lo en un editor de dibuix, a partir de la imatge d’un mapamundi, i anar incorporar els elements. És una altra possibilitat. La qüestió és que cal incorporar-lo al vostre portafoli digital com a pràctica 09 i el mapa s’ha de poder revisar en la mateixa entrada, sense enllaços a d’altres aplicacions, i per suposat, comentat.