A partir d’un mapa de Catalunya mut on apareixen les corbes de nivell de 200m, 600m, 1000m i 2.000m

1. cal acolorir
– l’espai entre el nivell del mar i els 200m de color verd
– 200-600m, groc
– 600-1000, marró
+1000 lil.la

2. Resseguir amb blau (línia gruixuda) les valls fluvials dels rius Ter, Llobregat, Segre i Ebre.
3. Situar la Plana de L’Empordà i la Depressió Central
4. Traçar el recorregut de la vies de transport N-340/AP-7 i AP2 amb una línia vermella.
5. Situar les capitals de província amb un cercle de 0.5 cm de diàmetre
6. Situar la resta de capitals de comarca amb un cercle vermell de 0.2cm de diàmetre.
7. Insereix el resultat al teu sites (imatge)
8. Contesta al teu sites
a)Nom de les ciutats localitzades a planures litorals
b)Nom de ciutats localitzades a valls fluvials
c)Nom de ciutats a tocar de vies de transport

Quines ciutats han aparegut en més d’un dels apartats anterios? (a, b, c).?

D’aquesta manera, quins són els factors físics i humans que han afavorir el desenvolupament dels assentaments urbans a Catalunya?