2bat 2011-12

L’auto-avaluació del dossier digital de geografia

0

El dossier digital de geografia – valoració de les pràctiques de la 1a. avaluació 2011-12

Les previsions de creixement de la població mundial per Hans Roslig

1

En aquest video hem pogut veure com Hans Roslig planteja les previsions de la població mundial. En les seves previsions, sobre el creixement de la població dels països amb economies emergents, el relaciona amb el desenvolupament de les tecnologies verdes així com a l’accés a una energia barata. Planteja un escenari “possible”, fet que fa dir-se a si mateix com a possibilista, ni optimista ni pessimista. Així doncs, condiciona la seva previsió de creixement amb el sistema productiu i de consum, així com la tecnologia disponibles, al’igual que llegiem en l’article d’Arlinda Garcia Coll. La diferència és que Roslig fa càlculs, diu quanta població i on amb un tipus de tecnologia, mentre que, Garcia Coll, diu que primer cal determinar el sistema productiu i la tecnologia disponible per a començar a parlar de quantitats.

Comencem a parlar de població

0

Què portem fet al nostre dossier digital?

0

Ja portem cinc pràctiques aquest curs, a mode de resum aquí teniu aquest article:

El dossier digital de la geografia de batxillerat 2011-12


Pràctica 1: començar a treballar amb Google maps i crear el Google site

Pràctica 2: Els climes d’Espanya, 1a part
Realitzar climogrames amb els fulls de càlcul de Google Docs a partir de dades de l’Agència Estatal de Meteorologia
Elaborar un mapa de varietats climàtiques amb Google maps, amb formes i marcadors.

Pràctica 2: Els climes d’Espanya, 2a part
Cada marcador al lloc d’on són les dades, climograma embedit, i el seu comentari corresponent.

Pràctica 3: el documental Home
Fer un àlbum web Picassa amb una selecció de fotogrames del documental Home
Comentar cada fotograma amb la descripció de la imatge
Inserir al Google site el passi de diapositives de l’àlbum creat amb el fotogrames.

Pràctica 4: Ciutat, territori i paisatge
Elaborar d’una fitxa de Ciutat, territori i paisatge
Publicar un article al Google Site sobre la feina realitzada a la fitxa

Pràctica 5: Les problemàtiques mediambientals al documental Home
Aclariment sobre la pràctica 5
Elaborar un full de càlcul resumint el més important tractat al tema sobre problemàtiques mediambientals i riscos.
Vincular la problemàtica amb el fotograma de Home corresponent (pràctica 3).
Visualitzar aquesta informació georeferenciada a Google Fusion Tables.

Aclariment sobre pràctica 5: embedir la foto de l’àlbum Picassa.

0

Aquest és un aclariment sobre el pas 4 de la pràctica 5. Quan vinculeu la foto de l’àlbum sobre Home que vau fer a la pràctica 3 amb la problemàtica corresponent, heu d’inserir a la cel.la corresponent el codi per a embedir.

Com podeu trobar el codi per a embedir? Quan esteu visualitzant la foto a Picassa, a la dreta podeu llegir “enllaçar a aquesta imatge”, si cliqueu, s’obren dues finestres a sota mateix, una amb l’enllaç (http:…………..) i una altra amb el codi d’embedir (). A la cel.la de la taula heu d’enganxar el codi d’embedir.

Ahir, a alguns de vosaltres us vaig indicar que enganxessiu la URL de l’enllaç. Dons ja veieu, em vaig equivocar, heu d’enganxar l’altre.

Pràctica 5: vincular les problemàtiques mediambientals exposades a l’aula amb el documental Home

0

Després d’analitzar el resultat de la pràctica 3, crec necessari fer una feina extra, que no tenia prevista per intentar vincular el que ens expliquen al documental Home amb la presentació sobre problemàtiques mediambientals realitzada a l’aula. Amb aquest objectiu farem una taula de dades a Google docs seguint aquestes instruccions:

1. Google docs: crea full de càlcul nou (títol: nom alumne_problematiques)

2. Els encapçalaments de les columnes (d’esquerra a dreta): nom de la problemàtica, definició, causes, exemple a Home, localització

3. La taula tindrà tantes fileres com problemàtiques hi ha a la presentació

Unitat 4 paisatge i medi ambient

4. A la columna “fotograma d’exemple” us haureu de remetre al vostre àlbum web Picassa on tingueu els fotogrames que vau seleccionar per a la pràctica 3. (Atenció, cal fer públic l’àlbum).

5. A la columna “localització” hem d’escriure el nom d’un estat, ciutat, coordenades geogràfiques, codi postal, etc, que Google maps reconegui.*Atenció: si al Picassa heu posat ja la ubicació de la fotografia, aquesta columna cal igualment.

6. Un cop que haguem completat la taula, dins del propi Google docs, escollirem crear un document nou, i clicarem a Fusion Tables.
7. Escollirem “New table”, Import table, From spreedsheet, i escollirem la taula que hem acabat d’elaborar de Google docs.
8. Visualize, map. El programa acostuma a reconèixer la columna que contè la informació geogràfica.
9. En cas que no reconegui la informació georeferenciada de forma automàtica, anireu a “file”,  “Geocoding” i escollireu la columna que conté la informació de la ubicació, és a dir la columna “localització” .
10. En visualitzar el nostre mapa, les nostres ubicacions apareixeran assenyalades amb un punt vermell. Clicant sobre el punt vermell, s’obrirà una finestra (pop-up windows) i podras consultar tota la informació que has vinculat a aquell cas.
11. Cal fer públic el mapa “Share”
12. Quan estiguis visualitzant el mapa, clica a “Get embeddable linK” i el copies
13. Vas al teu Google site, nou article amb el títol pràctica 5 i cliques sobre el símbol html del menú d’edició i enganxes el codi que has copiat.
14. Escriu sota del mapa la resposta a aquesta pregunta “He identificat al documental Home les problemàtiques mediambientals treballades a l’aula?”

El google site del geobatcubelles

0

Aquest curs 2011-12, hem començat a elaborar el dossier digital emprant les aplicacions Google. Cada alumne-a anirà incorporant les seves activitats digitals a un Google site compartit amb la professora. Les instruccions per a realitzar cada activitat les trobareu en aquest bloc i també en un Google site d’exemple “el Geobatcubelles”

 

PRÀCTICA TIC 3: DOCUMENTAL HOME

0

La propera pràctica TIC tractarà sobre el tema de les problemàtiques mediambientals globals. Amb aquest objectiu treballarem el documental Home, que és d’accés gratuit a través de Youtube

La feina és:

 1. Identificar les idees principals del documental
 2. De cada idea principal, heu de seleccionar un fotograma que considereu la  conté. D’imatges, heu de seleccionar un mínim de 10 i un màxim de 15.
 3. Després, pujareu els fotogrames a un àlbum web Picassa, titulat inicial del nom-primer cognom_home
 4. Un cop ja teniu l’àlbum, cal fer un comentari de cada imatge. En aquest comentari heu de justificar l’elecció del fotograma, és a dir, què es pot veure al fotograma i què s’explica en aquell moment del documental.
 5. Un cop fets tots els comentaris, farem públic l’àlbum, i l’inserireu al vostre lloc web. Publicareu un nou article “Pràctica 3: el documental Home”.
 6. Inserireu l’àlbum com a passi de diapositives.
 7. Sota l’àlbum, fareu un breu comentari del documental:
  • Any de publicació
  • Director i productora
  • Idees principals
  • Valoració personal del documental (mín. 50 paraules). En la valoració heu de parlar de com es tracten les problemàtiques mediambientals, la coherència o manca d’ella en el discurs, els recursos visuals emprats, la distribució geogràfica de les problemàtiques i d’altres que considereu oportú.

 

 

Pràctica TIC 2 Segona part

0

ELABORACIÓ DELS CLIMOGRAMES

 1. Hem d’obtenir les dades de temperatura i precipitació necessàries per a fer un climograma per a cada varietat climàtica present a Espanya.
 2. Elaborarem una taula per mesos amb aquestes dades i ho representarem. Cal tenir present que amb MS Excel podrem editar i millorar els detalls d’aquest gràfic (títol amb el nom de l’estació, subtítols amb l’altitud i les coordenades geogràfiques, proporció de les escales dels dos eixos verticals)
 3. Podem guardar cada climograma en un arxiu separat o bé tenir els quatre climogrames en un mateix arxiu, en fulls o pestanyes diferents.
 4. Pujarem l’arxiu-s a google docs.
 5. Un cop pujats els climogrames, en clicar a sobre i seleccionar-lo, a la part superior dreta apareix la paraula “gràfic”, i accedim a un despegable. Una de les opcions és “Publica el gràfic”, seleccionem com a opció de publicació “Imatge”, i el codi que apareix en el requadre serà el que utilitzarem per a inserir els climogrames en el mapa.

ELABORACIÓ DEL MAPA DELS CLIMES D’ESPANYA

6. A Google maps, crearem un mapa nou: climes d’Espanya

7. Amb l’eina de “fer formes” dins de línies, delimitarem els diferents dominis bioclimàtics d’Espanya. Cada domini bioclimàtic d’un color diferent i el nom de la varietat climàtica com a títol. En el requadre de descripció de la forma delimitada, descriurem els trets bàsic de la vegetació i de les aigües d’aquella varietat climàtica.

8. Amb l’eina de marcadors, situarem les estacions meteorològiques d’on hem pres les dades dels climogrames.

9. Després, editarem el marcador, tot clicant a l’opció “Edició d’html” on enganxarem el codi per a embedir del climograma corresponent, obtingut segons el que s’explica al cinquè pas.

10. En la mateixa finestra on hem enganxat el codi per a embedir el climograma, a sota d’aquest, escriurem un comentari breu del gràfic.

11. Per últim, anirem al nostre lloc web i publicarem un nou article titulat pràctica 2: Els climes d’Espanya.

12. En primer lloc inserirem el mapa elaborat i a continuació farem una descripció del mapa.

PRÀCTICA TIC NÚM.2: ELS CLIMES D’ESPANYA

0

1. A partir del mapa de distribució dels climes a Espanya, cal cercar les dades de quatre estacions meteorològiques que representin a cada varietat climàtica present.

2. Un cop clara la distribució, cerquem les dades de les localitzacions més adients a l’Agència Estatal de Meteorología

3. Amb les dades de temperatura i precipitació farem els climogrames corresponents. Aquí teniu unes instruccions de com fer-los amb excel.

4. Per últim, cada climograma serà un arxiu excel separat que portarà en el nom la inicial del vostre nom seguit del primer cognom_nom de l’estació. Pujareu cada arxiu al Google docs, i després el compartireu amb geobatcubelles@gmail.com.

Go to Top