La propera pràctica TIC tractarà sobre el tema de les problemàtiques mediambientals globals. Amb aquest objectiu treballarem el documental Home, que és d’accés gratuit a través de Youtube

La feina és:

 1. Identificar les idees principals del documental
 2. De cada idea principal, heu de seleccionar un fotograma que considereu la  conté. D’imatges, heu de seleccionar un mínim de 10 i un màxim de 15.
 3. Després, pujareu els fotogrames a un àlbum web Picassa, titulat inicial del nom-primer cognom_home
 4. Un cop ja teniu l’àlbum, cal fer un comentari de cada imatge. En aquest comentari heu de justificar l’elecció del fotograma, és a dir, què es pot veure al fotograma i què s’explica en aquell moment del documental.
 5. Un cop fets tots els comentaris, farem públic l’àlbum, i l’inserireu al vostre lloc web. Publicareu un nou article “Pràctica 3: el documental Home”.
 6. Inserireu l’àlbum com a passi de diapositives.
 7. Sota l’àlbum, fareu un breu comentari del documental:
  • Any de publicació
  • Director i productora
  • Idees principals
  • Valoració personal del documental (mín. 50 paraules). En la valoració heu de parlar de com es tracten les problemàtiques mediambientals, la coherència o manca d’ella en el discurs, els recursos visuals emprats, la distribució geogràfica de les problemàtiques i d’altres que considereu oportú.