En aquest video hem pogut veure com Hans Roslig planteja les previsions de la població mundial. En les seves previsions, sobre el creixement de la població dels països amb economies emergents, el relaciona amb el desenvolupament de les tecnologies verdes així com a l’accés a una energia barata. Planteja un escenari “possible”, fet que fa dir-se a si mateix com a possibilista, ni optimista ni pessimista. Així doncs, condiciona la seva previsió de creixement amb el sistema productiu i de consum, així com la tecnologia disponibles, al’igual que llegiem en l’article d’Arlinda Garcia Coll. La diferència és que Roslig fa càlculs, diu quanta població i on amb un tipus de tecnologia, mentre que, Garcia Coll, diu que primer cal determinar el sistema productiu i la tecnologia disponible per a començar a parlar de quantitats.