Activitats per a la U.5.

 

  1. Què representen a nivell simbòlic les diferents figures que apareixen a la llegenda de St. Jordi?
  2. Explica un a un el significat simbòlic dels diferents personatges: la princesa, el drac i St. Jordi.
  3. Fés la lectura simbòlica del fet que de la sang del drac en néixin roses.
  4. Quina correspondència hi ha entre la llegenda de St. Jordi i la història de Moisès, els israelites i el Faraó d’Egipte?
  5. Defineix el concepte d’ànima.
  6. Defineix el concepte de Esperit.
  7. Defineix el concepte de Cor.