Activitats per a la U.6.

 

 1. Explica on va néixer l’hinduisme, d’on vé el seu nom i quina és la seva àrea d’influència bàsica.
 2. Defineix el concepte de Brahman.
 3. Relaciona el concepte de Avatar de l’hinduisme amb el concepte de ‘profeta’ de les religions monoteistes.
 4. Qè és l’Atman?
 5. Què és el maya?
 6. Defineix el concepte de karma.
 7. Explica en què consisteix el dharma.
 8. Què és el Yoga i quin és el seu objectiu?
 9. Què és el Trimurti?
 10. Què és el Bhagavad Gita? Analitza algun dels seus punts.
 11. Explica de forma resumida la història de Siddharta Gautama (el Buda).
 12. Què són les 4 nobles veritats? Resumeix-les.
 13. Què és el camí dels 8 viaranys? Comenta’n dos.
 14. Quin és el text principal del budisme? Analitza’n algun aforisme.
 15. Digues quin és l’origen del taoisme i explica el concepte de tao.
 16. Digues quin és l’origen del confucianisme i quina és la seva regla d’or.