Activitats per a la Unitat 1.

ELS ORÍGENS DE LA RELIGIÓ

  1. Defineix què són les grans preguntes i explica quines són.
  2. Busca al Viquipèdia la definició etimològica del terme ‘Religió’ i relaciona-la  amb al terme llatí del qual prové: ‘religare’ (“relligar”).
  3. Els arqueòlegs han descobert que en l’època prehistòrica enterraven els morts en posició fetal. Saps què és la ‘posició fetal’?
  4. Llegeix el text corresponent del blog i explica amb arguments i de forma resumida quines eren les principals creences religioses en l’època prehistòrica.
  5. Perquè els diferents pobles primitius entenien a Déu de manera diferent?
  6. Perquè els éssers humans primitius pintaven escenes quotidianes a les parets de  les coves on vivien, per entretenir-se o per algun altre motiu?
  7. Què és la ‘Roca dels moros’?
  8. Defineix el concepte de ‘totem’.
  9. Explica quines eren les creences religioses bàsiques a Mesopotàmia.
  10. Explica quines eren les creences religioses bàsiques a l’antic Egipte.