Els tres plans o nivells de la persona

 

Quan veiem el poder que té el pensament per influir en les nostres emocions i la nostra salut entenem la responsabilitat que tenim. Si hi reflexionem veurem que nosaltres no som els nostres pensaments o emocions, ja que els podem observar. De la mateixa manera que si observem un objecte podem dir que nosaltres no som aquell objecte, si podem observar els pensaments i les emocions podem dir que nosaltres no som ni els uns ni les altres. Així, segons totes les religions l’ésser humà té tres plans o nivells:

  1. El pla físic, és a dir, el cos.
  2. El pla mental-emocional, és a dir, els pensaments i les emocions.
  3. El pla espiritual, és a dir, l’esperit.

Aquests tres plans estan relacionats entre ells i ordenats en una jerarquia: l’esperit és el pla més alt i regeix els demés, és a dir, regeix la matèria, en aquest cas el nostre cos, que és el nivell més baix. Si l’esperit no existís no podriem observar els nostres pensaments i emocions, és a dir, no en seriem conscients. Esdevenir conscients és així un dels objectius principals de l’educació emocional, i les diferents tècniques espirituals, com la meditació, estan orientades a fer-nos cada cop més conscients i a tenir cada cop més responsabilitat sobre nosaltres mateixos. Per això avui en dia hi ha alguns metges que parlen ja de la medicina espiritual com a tercer gran paradigma mèdic. Així, el primer va ser el descobriment de la cirugia, el segon el de la penicilina (antibiòtics), i el tercer és aquest que es pot anomenar medicina espiritual o amb d’altres noms, i que té a veure també amb la medicina psicosomàtica i amb la medicina preventiva.