La recitació sagrada

Totes les religions reciten o canten els seus textos sagrats, perquè? La resposta és que la vibració del sò desperta ressonàncies internes que la simple lectura intel·lectual no pot despertar. Recitar els textos sagrats permet així anar incorporant els significats profunds en tot el nostre ésser, no només com a un concepte que queda en el cap sinó també com quelcom que entra en el nostre cor i ens transforma veritablement.

Vegem les tres oracions principals de les tres religions monoteistes recitades: