Diferència entre concepte i experiència

Hem de saber diferenciar entre coneixement conceptual-intel·lectual i coneixement vivencial-experiencial. El primer és teòric, mentre que el segon és pràctic. Per entendre’n la diferència podem pensar en els conceptes de mapa/territori: un mapa descriu conceptualment el territori, ens indica el camí a seguir, però no és el camí, és a dir, el mapa no és el territori.

Per a que el procés educatiu d’una persona sigui complert, és important que els dos tipus de coneixement estiguin equilibrats. Si ens passem de teoria però no la portem a la pràctica, serveix de ben poca cosa. Els pensadors que han escrit sobre això posen l’exemple d’un ase carregat de llibres: no li fan cap servei. I a l’inrevés: sense teoria anem perduts.

Podem trobar varis exemples d’aquesta necessitat d’equilibrar els dos tipus de coneixements:

-Diuen els especialistas que practicar un art és una activitat molt.enriquidora. Ara bé, si ens quedem només amb la teoria de l’art aquest coneixement no és complert. Per exemple, un músic necesita aprendre certes nocions teòriques per a tocar les partituras amb el seu instrument. Però si només es queda amb la teoria, si només sap de memoria totes les families d’instruments que hi ha, totes les relacions harmòniques, etc, i no porta mai a la pràctica aquest coneixement tocant un instrument, aquest saber teòric no li aporta massa cosa, potser res.

-Un altre exemple seria el de pintar un mandala. Els entesos diuen que aquesta activitat té un efecte positiu sobre l’equilibri mental. Ara bé, si només estudiem teòricament com està construit un mandala, els seus origens, el seu significat filosòfic etc., però no pintem mai cap mandala, ens quedem sense aquests importants beneficis. La teoria sobre els mandales seria el ‘mapa’, mentre que pintar-lo equivaldría al ‘territori’, és a dir, a fer el camí.