Els drets humans com a deures morals

DEFINICIÓ DE “MORAL” SEGONS DICCIONARI

La paraula ‘Moral’ ve del llatí i vol dir ‘costum, estil de viure’

Que concerneix els costums, actes i pensaments humans respecte a llur bonesa o malesa.

Ciència que determina la rectitud i el sentit del comportament humà segons uns principis normatius dels quals es deriven uns deures i unes obligacions.

Ànim, capacitat de mantenir-se ferm en l’actitud que hom creu més pròpia i digna.

Relatiu o pertanyent a l’ànima, per oposició a material. El món moral.

PERQUÈ NO S’APLIQUEN ELS DRETS HUMANS?

(visualitza el video corresponent al dret nº 4):

http://www.juventudporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights.html