Què és l’educació emocional?

 

Totes les religions i tradicions de saviesa de la humanitat han posat molta importància en l’educació emocional, és a dir, en conèixer i educar les emocions. Una de les raons principals és que les emocions influeixen sobre la nostra salut i benestar. Aquesta relació entre les emocions i la salut ha estat estudiada i demostrada per la branca de la medicina que s’anomena “medicina psicosomàtica”. Així, s’ha demostrat que les emocions negatives tenen un clar efecte perjudicial sobre el nostre organisme. Per exemple, els nervis sovint fan que tinguem mal de panxa, o la ira ens pot produir hipertensió arterial, etc.

Les emocions, però, venen influides en gran mesura pels pensaments que tenim. Les situacions en què ens trobem a la vida poden convertir-se en un problema o no depenent dels nostres pensaments i imaginacions, els quals determinaran la nostra actitud. Per exemple, si hi ha a terra un camí de mig metre d’amplada hi caminarem amb seguretat, sense imaginar res; en canvi, si caminem per sobre un mur ens posarem encorvats encara que sigui d’un metre d’amplada, i per imaginació i por estarem a punt de caure. Més que el mur en sí haurà sigut la imaginació la que ens haurà fet agafar por.

Els pensaments, per tant, tenen el poder de cambiar la bioquímica del nostre cos. També en varis experiments s’ha demostrat que el record o imaginació de diverses situacions fa que el nostre cos segregui les mateixes substàncies que segregaria en la situació real. El següent video parla d’aquest poder que té el pensament i la imaginació:

Els tres plans o nivells de la persona

 

Quan veiem el poder que té el pensament per influir en les nostres emocions i la nostra salut entenem la responsabilitat que tenim. Si hi reflexionem veurem que nosaltres no som els nostres pensaments o emocions, ja que els podem observar. De la mateixa manera que si observem un objecte podem dir que nosaltres no som aquell objecte, si podem observar els pensaments i les emocions podem dir que nosaltres no som ni els uns ni les altres. Així, segons totes les religions l’ésser humà té tres plans o nivells:

 1. El pla físic, és a dir, el cos.
 2. El pla mental-emocional, és a dir, els pensaments i les emocions.
 3. El pla espiritual, és a dir, l’esperit.

Aquests tres plans estan relacionats entre ells i ordenats en una jerarquia: l’esperit és el pla més alt i regeix els demés, és a dir, regeix la matèria, en aquest cas el nostre cos, que és el nivell més baix. Si l’esperit no existís no podriem observar els nostres pensaments i emocions, és a dir, no en seriem conscients. Esdevenir conscients és així un dels objectius principals de l’educació emocional, i les diferents tècniques espirituals, com la meditació, estan orientades a fer-nos cada cop més conscients i a tenir cada cop més responsabilitat sobre nosaltres mateixos. Per això avui en dia hi ha alguns metges que parlen ja de la medicina espiritual com a tercer gran paradigma mèdic. Així, el primer va ser el descobriment de la cirugia, el segon el de la penicilina (antibiòtics), i el tercer és aquest que es pot anomenar medicina espiritual o amb d’altres noms, i que té a veure també amb la medicina psicosomàtica i amb la medicina preventiva.

 

Los chicos del coro

https://www.tecuentolapelicula.com/peliculasl/loschicosdelcoro.html

 

Preguntes:

 1. Creus que el “Señor director” (Rachin) és un bon director? Perquè?
 2. Com es guanya la confiança dels nois el nou guarda, el senyor Mathiew, el primer dia?
 3. Com educa el senyor Mathiew al noi que ha parat la trampa al senyor Marshans?
 4. Com li torna el Mathiew la broma de la caricatura al Morange?
 5. Pots descriure el caràcter de Monden?
 6. Com desafia MOnden al senyor Guardia i aquest com reacciona?
 7. De qui s’enamora el guàrdia?
 8. Què li respon a Morange quan aquest no canta l’escala musical i treu la llengua?

Activitats per a la U.5.

 1. Perquè és important educar les nostres emocions?
 2. Busca en el diccionari la definició de les següents emocions: Felicitat, Alegria, Tristesa, Por, Vergonya, Ira, Ràbia, Disgust, Enyorament, Malhumor, Gelosia, Nostàlgia, Avorriment, Sorpresa, Seguretat, Culpa, Penediment, Odi, Rebuig, Compassió.
 3. Quina és la branca de la medicina que estudia la relació entre les emocions i la salut?
 4. Quina relació hi ha entre el pensament (o imaginació), les emocions i la salut?
 5. Digues quins són els tres plans o nivells de la persona i quina relació hi ha entre ells.
 6. Quin és un dels objectius principals de l’educació emocional?
 7. Quins són els tres grans paradigmes de la medicina?