La figura de Jacob

El profeta Jacob era fill de Isaac i nét de Abraham, i va recollir el relleu del monoteisme. Jacob va passar a dir-se Israel després d’un somni/visió en que lluitava amb un àngel. Després d’això Jacob ja no era el mateix, s’havia transformat en el seu interior, i va continuar la missió profètica del seu pare i el seu avi.

Jacob va tenir dotze fills, entre ells Josep, que fou també profeta, dels quals neixen les dotze tribus d’Israel. D’aquí neix el concepte de ‘fills d’Israel’, que s’ha de separar de la idea de poble jueu que es té avui dia per designar als seguidors del judaisme. El poble jueu, que rep el nom de la tribu de Judea, es va formar varis segles després de Moisès, i, per tant, aquest concepte no existia en el temps dels profetes Abraham, Isaac, Jacob o Josep.

En un altre somni/visió significativa que va tenir Jacob/Israel, aquest va veure una escala que unia el cel amb la terra, per la qual hi pujaven i baixaven àngels. Aquest aconteixement ha estat retratat per varis artistes al llarg de la història. Un dels retrats més coneguts és el que en va fer l’artista Blake.

L’escala de Jacob