Activitats per a la U.5.

  1. Fes una llista amb els textos sagrats més importants de les grans religions.
  2. Els llibres sagrats són llibres d’història?
  3. Perquè és important estudiar-los?
  4. Què vol dir que s’han d’interpretar?
  5. En què consistèix el caràcter efímer del món i permanent de la realitat divina?
  6. Què és “l’embelliment aparent del món”?
  7. Quina diferència hi havia per als israelites entre estar sotmesos al Faraó o a la Llei divina?
  8. Pensa en l’episodi de l’alliberament del profeta Josep (Yusuf) de la presó i extreu-ne l’ensenyança.
  9. Explica què és la recitació sagrada i perquè és important.