Activitats per a la U.1.

  1. Defineix el concepte d’espiritualitat.
  2. Posa en relació l’exemple de l’aire que mou la fulla amb el tema de les manifestacions materials d’allò espiritual.
  3. Quina relació hi ha entre espiritualitat i experiència interna?
  4. Relaciona els conceptes ‘esperit’, ‘emocions’ i ‘pensament’.
  5. Perquè la llibertat personal o ‘lliure arbitri’ pressuposa la dimensió espiritual de les persones?
  6. Quina relació hi ha entre espiritualitat i religió?
  7. Què és la mística?
  8. Què vol dir que l’ésser humà té una part ‘espiritual’ i una part ‘animal’.
  9. Defineix el concepte d’evolució espiritual.
  10. Relaciona els conceptes de ‘dignitat humana’ i de ‘evolució espiritual’.