L’ordre dels aconteixements en els llibres sagrats

Estudiar els textos sagrats vol dir reflexionar-hi i treure’n lliçons. Per exemple, si analitzem la història de Moisès (una de les més importants en la Bíblia i en l’Alcorà) podem aprendre’n moltes coses. Si mirem l’ordre dels aconteixements veiem que no és casual. Ens podem preguntar perquè Moisès va rebre la Torà (la taula de la Llei) després d’haver alliberat els israelites de l’esclavatge a que els sotmetien els egipcis i el Faraó. Per què no va rebre la Torà abans d’aliberar-los sino després? Aquest ordre dels aconteixements no és així perquè sí, sino que conté una ensenyança fonamental que hem d’extreure a través de la reflexió. Moisès representa la fe, la creença en el Déu Únic, i per a que el Faraó cregués, Moisès va portar els coneguts nou signes divins. Finalment el Faraó va deixar marxar els israelites. En aquest moment encara no havien rebut cap Llei religiosa. Aquest moment inicial representa així la fe, la creença en Déu respaldada pels signes divins presents en l’univers. Una aleia parla d’aquests signes: “Les haremos ver Nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos hasta que se les haga evidente que es la verdad. ¿Es que no basta con que tu Señor es Testigo de todas las cosas?”. (C. 41:53). Ara bé, un cop passat aquest moment d’enamorament inicial, és quan arriba el moment d’emigrar (els israelits van emigrar d’Egipte), que vol dir deixar enrera l’antigua situació d’aparent comoditat i emprendre un viatge de descobriment. I més endavant arriba el moment de sotmetre’s lliurement a la Llei divina, que en el cas de Moisès i els israelites va venir amb la Torà.
Aquest procés és universal, i el veiem també en d’altres relats profètics. Hem vist el procés de revelació de la Torà (primera part de la Bíblia), i ara fixem-nos en el de l’Alcorà. L’Alcorà va ser revelat gradualment durant varis anys, i, segons ens diuen els especialistes, els capítols dedicats a les Lleis i prescipcions religioses de l’islam van ser els últims de ser revelats. Primer es van revelar les parts que parlen dels signes divins i que descriuen a Déu (Al•lah). Després d’això el Profeta Mahoma (Muhammad) i els seus primers seguidors van emigrar de la Meca, on estaven amenaçats, cap a Medina, deixant enrera una situació d’aparent comoditat basada en la ignorància. I temps després es van revelar els capítols dedicats a les Lleis. Veiem, per tant, que és el mateix ordre que es va seguir en el cas de Moisès: primer van ser els signes divins que parlaven del Déu Únic, després l’emigració i després la Llei o Torà.