Activitats per a la U.3.

 

  1. Explica què vol dir fer un us responsible dels sentits.
  2. Què vol dir, metafòricament, l’expressió “asseure’s en companyia dels injustos” I perquè s’aconsella no fer-ho?
  3. Per exemple, què vol dir fer un bon us del sentit de la vista i del de la oïda?
  4. Com afecta la violència de la T.V. segons el psicòleg V. Frankl?
  5. Explica la relació que hi ha entre el llenguatge, el pensament, les emocions i la salud.
  6. Què vol dir que la paraula crea?
  7. Quina relació hi ha entre el sentit o intenció d’una paraula o d’un acte ritual i la seva forma externa?
  8. Digues quines són les grans etapes de l’evolució espiritual i explica-les.
  9. Fes una breu redacció sobre l’Amor.
  10. Explica quina relació hi ha entre l’Amor i el temor.