Activitats per a la U.4.

 

  1. On trobem la informació sobre la vida dels primers cristians?
  2. Quina va ser una de les raons principals de la persecució dels primers cristians a Roma?
  3. Com i quan va sorgir el concepte de ‘cristianisme’?
  4. Enumera i resumeix les principals branques del cristianisme.
  5. Què són l’Ecumenisme i la Bíblia interconfessional?
  6. Explica què és la pregària.
  7. Quina és la principal pregària del cristianisme? Resumeix-la.
  8. Què són els sagraments i quins són?
  9. Esmenta les celebracions principals dels cristians.
  10. Esmenta els diferents tipus d’edificis sagrats en el cristianisme.