Elements comuns a totes les religions

Totes les religions tenen els següents elements comuns:

-Textos sagrats

-Dogmes

-Moments

-Espais sagrats

-Rituals

-Pregàries

-Codis morals

 

Les funcions dels ritus

Els rituals tenen la funció de permetre expressar actituts. Per exemple, els ritus de cortesia permeten expressar bons sentiments. El ritus té una forma externa que és un vehicle per a que s’expressi quelcom intern. A nivell dels ritus religiosos hi veiem el mateix principi: les diverses formes que prenen les pregàries i els actes de devoció en les diverses religions permeten experimentar sentiments espirituals.