Activitats per a la Unitat 2.

LA DIVERSITAT RELIGIOSA EN EL MÓN

  1. Enumera quines són les principals religions del món, el seu lloc de neixement i la seva àrea d’influència bàsica.
  2. Explica com afecta el fenomen migratori i globalitzador a la distribució de les religions en el món.
  3. Quina diferència hi ha entre monoteisme i politeisme?
  4. Relaciona el monoteisme amb la manera diversa d’entendre el concepte de Déu dels pobles primitius segons el seu context social (unitat 1).
  5. Relaciona el conte dels cecs i l’elefant amb la diversitat de creences.
  6. Defineix el concepte de ‘profeta’.
  7. Defineix el concepte de ‘cicle profètic’.
  8. Perquè creus que quan apareix una nova religió es produeix una actitud de negació per part d’alguns practicants de la religió anterior, per exemple com en el cas d’alguns jueus respecte a la figura de Jesús?
  9. Creus que si ara vinguessin els profetes es barallarien entre ells? Perquè?
  10. Explica què és el diàleg interreligiós i perquè és necessari.