Los chicos del coro

https://www.tecuentolapelicula.com/peliculasl/loschicosdelcoro.html

 

Preguntes:

  1. Creus que el “Señor director” (Rachin) és un bon director? Perquè?
  2. Com es guanya la confiança dels nois el nou guarda, el senyor Mathiew, el primer dia?
  3. Com educa el senyor Mathiew al noi que ha parat la trampa al senyor Marshans?
  4. Com li torna el Mathiew la broma de la caricatura al Morange?
  5. Pots descriure el caràcter de Monden?
  6. Com desafia MOnden al senyor Guardia i aquest com reacciona?
  7. De qui s’enamora el guàrdia?
  8. Què li respon a Morange quan aquest no canta l’escala musical i treu la llengua?