Comencem el dossier digital d’aquest curs 2013-14. En primer lloc, les pautes per elaborar el dossier. A partir d’aquestes pautes, es valorarà aquest dossier.

Instruccions del dossier de geografia de 2n de batxillerat

FORMAT
– El dossier és un lloc web de Google
– Aquest lloc web ha de tenir la plantilla de blog o anuncis
– Totes les pràctiques han d’estar numerades consecutivament: Pràctica 01, 02, ….,
– Tots els títols de les entrades del lloc web han de començar amb la paraula Pràctica
– Tots els arxius que es creen al Google drive, maps, Picassa, etc, han de contenir en el seu títol la sigla del nom de l’alumne-a, seguit del seu primer cognom, un guió baix i la temàtica de la pràctica, p.e. sruiz_instruccions_dossier

EINES
– Tots els textos, presentacions, fulls de càlcul, mapes i àlbums de fotos s’han de crear i elaborar directament a la plataforma Google: Google drive, Google maps, Picassa.
– En cas que s’utilitzin d’altres recursos, el resultat s’ha de poder embedir o inserir a l’entrada corresponent del lloc web de google.
– S’ha d’evitar al màxim adjuntar arxius.

COMPARTIR
– El lloc web de Google de l’alumne-a només pot estar compartit amb la professora de la matèria.
– Tots els arxius que es creen i elaboren a la plataforma Google s’han de compartir amb l’adreça de Google de la professora.
– Els arxius elaborats en grup han d’estar compartits amb els altres membres del grup. A través de l’historial de revisions s’ha de poder comprovar la progressió del treball.

COMENTAR
– Totes les figures que apareixen a les pràctiques (mapes, taules, imatges, gràfics) han d’estar adequadament comentades. En aquest comentari ha de constar la descripció de la informació que conté la figura i el seu comportament. al llarg de la pràctica caldrà respondre el perquè del comportament de la informació continguda a la figura.

PARTICIPAR
– La matèria té un grup al Facebook a través del qual l’alumnat pot plantejar dubtes tant de conceptes com de procediments. Els propis companys-es han de proposar solucions als dubtes plantejats.
– L’alumnat ha de compartir notícies relacionades amb la temàtica tractada que apareguin als mitjans de comunicació a través del bloc de geografia http://blocs.xtec.cat/geografia. Amb aquesa finalitat, tot l’alumnat està donat d’alta al bloc i d’aquesta manera pot publicar articles en aquest mitjà.

CERCAR
– cada avaluació hi haurà una pràctica de recerca on l’alumnat ha de proposar una qüestió a estudiar relacionada amb la temàtica que s’està estudiant.
– aquesta recerca haurà de ser en l’entorn.
– en aquesta recerca s’haurà de fer anàlisi emprant tècniques i llenguatge geogràfics.

AUTOAVALUAR
– L’alumnat s’ha de responsabilitzar de la revisió del seu dossier. Al final de cada avaluació, cal publicar una entrada al dossier on es revisin els objectius de cada pràctica i el seu grau d’assoliment.

Així doncs, farem la primera pràctica que consisteix en crear el lloc web de Google i fer la primera entrada:
CREAR EL LLOC WEB
1.Entreu al vostre compte de Google
2.Aneu a http://sites/google.com
3.Creeu un lloc web nou amb el vostre nom. Per exemple Sonia Ruiz, el nom del seu lloc web serà soniaruiz (seguit i en minúscula)
4.un cop creat el lloc web, es comparteix amb la professora a l’adreça geobatcubelles@gmail.com
5.cal canviar el format del lloc web a anuncis (clicar a “Mas” adalt a la dreta, i seleccionar “canvia plantilla”)

FER LA PRIMERA ENTRADA
6. Heu de fer una primera entrada titulada : 01. Mètodes en geografia.
7. Heu de descriure les quatre figures que s’adjunten: