home

Ja podeu començar a veure el documental Home. Recordeu que aquesta tercera pràctica cal lliurar-la abans del 15 de novembre. Les tasques d’aquest documental són:

En una entrada al vostre sites
1. Incloure un resum d’unes 500 paraules del documental.
2. Un mapa de Google on localitzeu cinc problemàtiques mediambientals tractades al documental. En el marcador corresponent caldrà inserir un fotograma del documental relacionat amb la problemàtica i una explicació detallada de la informació facilitada.
3. Una notícia publicada als mitjans de comunicació sobre una de les cinc problemàtiques seleccionades.