Població

Barraques: la ciutat oblidada

0

D’aquest documental cal anotar la següent informació a través del testimoni de tothom que apareix:

1. Llloc de procedència (d’on van emigrar?)
2. Raó de l’emigració (Per què van marxar?)
3. Lloc on van viure en primer lloc, en arribar a Barcelona, i condicions de vida.
4. Lloc de residència actual i com van aconseguir aquest habitatge.

Com es fa el mapa de la Tmi a Fusion Tables?

0

Tutorial de com el mapa de la Tmi al món.

Les previsions de creixement de la població mundial per Hans Roslig

1

En aquest video hem pogut veure com Hans Roslig planteja les previsions de la població mundial. En les seves previsions, sobre el creixement de la població dels països amb economies emergents, el relaciona amb el desenvolupament de les tecnologies verdes així com a l’accés a una energia barata. Planteja un escenari “possible”, fet que fa dir-se a si mateix com a possibilista, ni optimista ni pessimista. Així doncs, condiciona la seva previsió de creixement amb el sistema productiu i de consum, així com la tecnologia disponibles, al’igual que llegiem en l’article d’Arlinda Garcia Coll. La diferència és que Roslig fa càlculs, diu quanta població i on amb un tipus de tecnologia, mentre que, Garcia Coll, diu que primer cal determinar el sistema productiu i la tecnologia disponible per a començar a parlar de quantitats.

Comencem a parlar de població

0

L’Índex de desenvolupament humà

1

El Programa de les Nacions Unides pel desenvolupament (PNUD) publica anualment l’Informe sobre el desenvolupament humà. L‘índex de desenvolupament humà (IDH) i l’índex de desenvolupament relatiu al gènere (IDG) van néixer amb la pretensió de complementar els indicadors estrictament econòmics, amb informació estadística existent i comparable per a tots els estats del món. La mesura del desenvolupament humà se centra en tres dimensions:

  • la longevitat
  • el nivell educacional
  • el nivell de vida de les persones

idh

Treball sobre el documental “Barraques: la ciutat oblidada”

4

De cadascuna d’aquestes imatges cal fer les següents tasques:
– títol
– breu descripció (30 paraules aprox)
– Amb quin apartat dels tractats està relacionada i perquè? (pot estar relacionada amb més d’un apartat).

Els apartats en els quals hem dividit els continguts d’aquest documental són:
1. Els moviments migratoris interns a l’Espanya de la postguerra (causes, procedència)
2. Els barris de barraques: localització i condicions de vida.
3. Les associacions de veïns-es (A.A.V.V.) i la consecució de millores.
4. Els nous barris destinats a allotjar la població amb menys recursos econòmics: deficiències i necessitats.
5. Les reflexions finals: la comparació entre la situació del passat tractada al documental i l’actualitat.

The size of the average family is getting smaller

0

By Dominic Hughes Health correspondent, BBC News

The size of the average family seems to be getting smaller, according to the Office for National Statistics (ONS).

Researchers looked at women born in England and Wales in 1964 and compared them with their mother’s generation, represented by women born in 1937.

By 2009, they had on average 1.9 children, while at a similar stage in their lives their mothers had on average 2.4 children.

Levels of childlessness are also higher for the younger generation.

Twenty per cent of women born in 1964 are childless, compared to 12% of women born in 1937.

That is a 44-year-high, comparable to women born in 1920 whose early 20s – when they would have been most likely to start a family – coincided with WWII.
Generations

The 1964 generation was chosen because it is assumed that group of women has now finished having babies.

The older generation were chosen because, in 1964, the average age of giving birth was 27, and women of that age were born in 1937.

The most common family size for both groups is two children, but larger families are becoming rarer.

Only one in 10 women from 1964 had a family of four or more, compared to twice that number for their mothers’ generation.

Fertility appears to have remained stable despite, rather than because of, government actions of the kind we see in other countries with similar fertility levels”

The commonly-used figure of “2.4 children” only really represents the families’ of women born in the mid-1930s to early ’40s.

Women born in the 1960s and ’70s have also tended to have had fewer children at age 30 than previous generations.

Figures published by the ONS earlier this year showed a fall in the annual birth rate in England and Wales for the first time in eight years.

The Total Fertility Rate (TFR) for 2009 shows an average of 1.96 children per woman in England and Wales, although this figure is still relatively high, given that the 2008 figure was at its highest rate for 35 years.

Wendy Sigle-Rushton, a senior lecturer in Social Policy at the London School of Economics, says fertility in England and Wales has remained high and stable compared to much of Europe – despite social and demographic changes.

“In contrast to most other countries with relatively high levels of fertility – for example France and the Nordic countries – the government has been reluctant to implement policies to encourage childbearing.

“Many of its policies aimed at supporting families with children reinforce a traditional division of labour, so the Fatherhood Institute recently ranked the UK 18 out of 21 OECD countries in its support for shared working and caring within families.

“Women may find it difficult to combine full-time, well-paid work and childbearing.

“Put simply, fertility appears to have remained stable despite, rather than because of, government actions of the kind we see in other countries with similar fertility levels.”

Article original

Població estrangera resident a Espanya

0

De les activitats que van restar pendents de revisar, aquí us faig arribar els dos gràfics esmentats.
poblacia-estrangera-espanya

procedencia-estrangers-residents-espanya-2005

Barraques: la ciutat oblidada

0

La recomanació de la Roser

1

Ara que estem treballant els moviments migratoris de la població espanyola, la Roser recomena aquesta presentació d’Empar Gallego.

Go to Top