El Programa de les Nacions Unides pel desenvolupament (PNUD) publica anualment l’Informe sobre el desenvolupament humà. L‘índex de desenvolupament humà (IDH) i l’índex de desenvolupament relatiu al gènere (IDG) van néixer amb la pretensió de complementar els indicadors estrictament econòmics, amb informació estadística existent i comparable per a tots els estats del món. La mesura del desenvolupament humà se centra en tres dimensions:

  • la longevitat
  • el nivell educacional
  • el nivell de vida de les persones

idh