Projecte “Sota terra” – planificació

La gran pregunta que guia el projecte és: de quantes formes podem reutilitzar una làmpada de tauleta?. En aquest projecte es vol treballar els materials i les seves característiques, el reciclatge d’aquests… Hem anomenat el projecte “Sota terra” perquè als alumnes els ha cridat molt l’atenció descobrir que els minerals també són materials i que molts d’ells els podem trobar sota terra. 

S’inicia el projecte explicant una vivència real. La mestra va anar a un mercat de 2na mà i comprant un altre producte li varen regalar una làmpada de tauleta espatllada. Es va proposar als alumnes què es podia fer amb aquesta (portar-la a la deixalleria, arreglar-la, reutilitzar-la…) i a partir de la idea de reutilitzar-la es va iniciar el projecte. 

Els coneixements previs dels alumnes es van conèixer a partir de converses que guiava la mestra, aquests coneixements previs es recollien en un document que els alumnes anaven posant dins un dels productes finals. 

Seguint amb la idea de reutilitzar-la es va provocar als alumnes perquè ells mateixos descobrissin què ens calia saber per reutilitzar-la (què és un material, quines característiques pot tenir, si es pot reciclar o no…), tot això es va fer mitjançant converses guiades (per les mestres) on a mesura que anaven sorgint idees s’anava presentant doncs el què aprendriem, el que avaluariem, on reculliriem la informació (un dels productes finals, la “caixa boma”) i quin seria el producte final més important (què n’hauriem fet realment d’aquella làmpada, com l’haurem reutilitzat nosaltres)… com en la fase prèvia, tot el que es deia s’anava recollint en diversos documents que després els alumnes inclourien dins la “caixa bomba”. 

PLANIFICACIÓ (els sentits)

El projecte “Els nostres sentits” va sortir de la necessitat que tenien els nostres alumnes a respondre curiositats relacionades amb les capacitats sensorials de cadascú i com aquestes ens ajuden a relacionar-nos i entendre el món.

Vam partir de la pregunta  “Com em relaciono amb l’entorn?” i a partir d’aquí vam veure que les persones tenim cinc sentits que ens ajuden a conèixer el món.

Vam escollir treballar els sentits, perquè és un dels temes que apareix en el Currículum (CI primària, dins l’àrea de coneixement del medi). Degut a la importància educativa que tenen els projectes, vam decidir dur endavant aquest tema seguint aquesta metodologia.

En aquesta edat, l’alumnat està molt motivat pel coneixement del propi cos i dels canvis que es van produint. I com, gràcies als sentits, el propi cos es relaciona amb l’entorn.

També vam veure que era una molt bona manera de treballar la diversitat que tant abunda en la nostra escola actualment.

PLANIFICACIÓ

El projecte que documentem és Eleccions al Consistori Infantil. Aquest és un tema que ens ve donat per ser la classe de sisè i formar part del Consistori Infantil a l’Ajuntament de Vic.

Escollirem de manera democràtica, simulant unes eleccions, un candidat que representi l’escola al consistori de Vic. Treballarem les principals institucions democràtiques i diferents organitzacions polítiques.

Ens coordinem amb els diferents especialistes per tal de treballar les músiques del s.XX amb l’arribada de les democràcies al món i des de l’àrea d’anglès realitzaran un document de presentació en power point.

Pel que fa la temporalització, aquest cal que sigui el primer projecte del curs, ja que és necessari facilitar el nom del representant al Consistori Infantil a l’Ajuntament.

PLANIFICACIÓ

El tema que presentem treballarà el sistema nerviós i les drogues al curs de 3r d’ESO,  amb el títol “MOLT MÉS DEL QUE T’IMAGINES”

A partir dels mites sobre les drogues entrarem a entendre el funcionament del nostre sistema nerviós. A través de les fonts i la cerca d’informació externa comprovaran la fiabilitat de les fonts documentals. Finalment elaboraran un pòster científic on s’exposi la veracitat o la falsedat del mite escollit.

EL REPTE

Buscar  un mite sobre les drogues, treballar-lo, investigar-lo i si és el cas desmuntar-lo,  i finalment de presentar un póster científic en el congrés escolar de ciència.

ELS OBJECTIUS

 1. Conèixer les parts del sistema nerviós central (visió anatòmica) 
 2. Com ens afecten les drogues a la nostra salut?
 3. Quines malalties hi ha entorn del sistema nerviós?
 4.  Comprovar la fiabilitat de les fonts d’informació que trobem a internet.
 5.  Quines són les bones fonts de documentació?
 6.  Tenir arguments científics per muntar i desmuntar els mites
 7. Conèixer experiències de percepció sensorial

PLANIFICACIÓ

El tema del projecte que documentem en aquest bloc aquest curs 18-19 és la salut.  La idea és fer i jugar un joc de rol sobre la salut amb l’objectiu de que els alumnes desenvolupin la competència 12 de l’àmbit cientificotècnic entre d’altres.

 • Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.

Per tant, el repte inicial plantejat als alumnes va ser:

 • saps què és un joc de rol? vols fer i jugar a un?

Per tant l’objectiu principal serà preparar tot el necessari per a fer i jugar a aquest joc de rol. Aquest objectiu es materialitza en els següents productes a entregar:

 • Fitxa d’investigació d’un aparell del cos humà
 • Fitxa de les malalties associades
 • Site compartit amb totes les malalties, símptomes, tractament i prevenció
 • Fitxa d’elaboració de cassos.

Tots els productes s’elaboren inicialment individualment i un cop validats es treballa en grup d’experts per després transmete-ho al grup base ( a l’apartat de metodologia s’explica en més detall)

Així doncs, un cop s’accepta el repte, alumnes i professors, ens posem a treballar de seguint les següents fases:

 1. Recerca
 2. Transmissió
 3. Creació
 4. Joc
 5. Avaluació i coavaluació

Comptem amb 7,5 hores setmanals de dedicació a aquest projecte i hi intervenen els següents àmbits (lingüístic i cientifico-tècnic).

El professorat,  prèviament ha consensuat els criteris d’avaluació de cada àmbit que són els que guien la planificació del projecte i la recollida d’evidències d’avaluació.

PLANIFIQUEM EL PROJECTE – ELS OFICIS

El projecte és de tot el cicle infantil amb una temàtica de fons que són els oficis i cada un dels grups classe n’ha triat un de diferent.

A partir dels oficis dels pares, de cançons, contes, imatges i vídeos relacionats amb el tema, els alumnes han triat el nom de la classe que ha estat l’eix del nostre projecte.

A P3 han escollit: Forners i fusters; a P4 : Cuiners / cuineres i policies i a P5: Metges i veterinaris. Cada grup classe ha anat a visitar l’ofici corresponent.

A nivell de cicle, abans d’iniciar el projecte, ens vam marcar uns objectius finals a assolir i, a partir d’ aquí,  cada grup ha anat treballant al seu ritme, en funció dels interessos que han anat sorgint.

A dins del projecte s’han inclòs totes les àrees i s’ha treballat de manera global.

Planificació: “Quilòmetres Solidaris”

La idea de fer un projecte amb aquest títol va sorgir al principi veient la diferència sociocultural que hi ha en diferents llocs del món. Això fa que els alumnes prenguin consciència de la sort que tenim d’haver nascut en un lloc o altre del planeta Terra. Arrel d’això va sorgir la idea de fer un projecte el qual tingués primer una primera part d’investigació sobre la situació sociocultural i econòmica de l’Àfrica, que va ser el continent escollit. Després de la reflexió es va començar a veure el paper que tenen les ONG’s, així com investigar sobre les que actuen concretament sobre l’Àfrica negra.

A partir d’aquí, i per proximitat amb la matèria d’educació física, el professor que portava a terme aquest projecte era especialista d’aquesta matèria, es decideix que el producte final sigui la organització d’una cursa per tal de recaptar diners i donar-los a una ONG, la que acabessin escollint els alumnes. D’aquí va sorgir el títol de “Quilòmetres solidaris”.

Ja ho veieu, aquesta és la planificació general del projecte que hem escollit per documentar en el bloc. Trobareu més detall del treball concret a l’apartat de “Implementació”.

Planificació. La volta al món en 24 dies

A l’hora de planificar el projecte vam tenir en compte, no sols quines competències i continguts volíem desenvolupar, sinó també que resultés un tema motivador pels alumnes.

Després d’un intercanvi d’opinions es va decidir  que es desenvoluparia un projecte relacionat amb els països del món.

I és així com vàrem començar a donar forma a “La volta la món en 24 dies”

Per què 24 dies? Perquè eren els dies dedicats a treballar-hi!!

Planifiquem el projecte “Art”

A l’hora de planificar aquest projecte, les dues mestres que assistim a la XCB, volìem que tot el claustre prengués les decisions de manera conjunta i que cada cicle pogués anar explicant el seu treball, ja que d’aquesta manera, podíem compartir experiències, dubtes, pors,.. i entre tots buscar solucions, proposar activitats, fer suggeriments,…

Per fer-ho, vam programar unes sessions prèvies a l’inici del projecte, on vam debatre el tema, l’horari i l’organització de l’espai i els mestres.

Així doncs, vam decidir que el nostre projecte giraria al voltant de l’art, un tema que ens semblava molt atractiu pels nens i que oferia moltes possibilitats. Pel que fa a la temporalització, vam acordar fer-ho tal i com ho havíem fet el curs anterior, ja que ho havíem valorat molt positivament, durant quinze dies dedicaríem la franja horària de 9 a 11h a fer projecte, tota l’escola. Aquest horari ens permetia, d’una banda, fer un treball diari i seguit, i, d’altra banda, fer que tot el professorat intervingués en un cicle o altre i que a cada aula hi hagués dos o tres docents.

COMENCEM: Menú saludable?

 Planifiquem: PROJECTE MENÚ SALUDABLE 

Iniciem la setmana de l’alimentació a 2n ESO. A  partir d’aquest moment tenen 3 reptes:

 -Com ha de ser una dieta saludable ? (què comporta, ingredients, dietes del món saludables, com combinar-ho amb aliments menys saludable, com fer receptes atractives amb  aliments saludables que d’entrada no ens fan gaire gràcia..)

-Repercussió del certs ingredients: Oli de Palma , Glucosa , Greixos ,Sal, la sacarina… SEGUIR ELS ANNEXOS

-Intoleràncies alimentàries i al·lèrgies

DE QUINA MANERA PODEN RESOLDRE AQUESTES QÜESTIONS? AMB…

-RECERCA INFORMACIÓ.

-XERRADES

-TALLERS (AULA DEL MERCAT DE MANLLEU)

 OBJECTIU FINAL        Quin serà el  PRODUCTE FINAL?                                      Elaboració d’UN MENÚ SALUDABLE I SOSTENIBLE PER ALS ALUMNES DE 1r ESO! 

Per la selecció dels  plats han de tenir en compte  aspectes com:

 • D’on provenen els ingredients escollits (on els han comprat i qui els ha produït).
 • CALDRÀ marcar la procedència a la carta.
 • Si aquests ingredients són de temporada i estan disponible.  
 • Que el menú sigui saludable i sostenible.