PLANIFICACIÓ

Aquest any ens hem proposat al cicle mitjà treballar per projectes triats pels propis alumnes.

Aquest és un projecte de nivell, en aquest cas tercer A, tercer B i tercer C.  És un projecte escollit pels mateixos alumnes. A partir dels seus interessos es van elaborar unes llistes de possibles projectes a treballar per classes. Posteriorment ens vam trobar per decidir votant quin seria finalment el tema escollit a treballar pels tres grups classe: els animals marins.
S’ha elaborat una part comuna on s’ha treballat de forma general el tema i després cada grup classe s’ha especialitzat en un determinat aspecte: animals verinosos i/o perillosos, animals en perill d’extinció i animals de les profunditats marines.
Cada grup classe per grups cooperatius s’ha especialitzat en  animals diferents del tema específic.
El tema dels animals marins ha permès als alumnes conèixer i comprendre millor el món que els envolta: com és el planeta terra, quina part és aigua, els continents, els oceans, els mars…

La motivació per activar el projecte ha sigut la sortida al CRAM (Centre de recuperació d’animals marins).

El producte final s’ha diversificat en:

  • Dossier d’aprenentatge amb el recull de les diferents activitats realitzades a nivell individual.
  • Mural expositiu elaborat pels grups cooperatius fent un resum de l’animal escollit per transmetre a la resta del grup-classe.
  • Exposició oral ( tipus Petxa-kutxa) amb suport visual power point davant d’altres companys/es i/o pares al teatre de l’escola.