LA VEU DELS ALUMNES.

Al final del projecte, es porta a terme una conversa entre l’alumnat i el docent i l’alumnat mostra satisfacció per les coses apreses.

I es va valorar que:

Es va iniciar el projecte amb les colònies relacionades al món del cinema. els quals estaven motivats i engrescats pel tema.

Van valorar positivament la col·laboració de persones externes (avis, persones enteses en el món del cinema…)per ampliar coneixements.

També els va agradar molt la construcció dels diferents instruments del món del cinema al llarg de la història. i la sortida del Museu del cinema de Girona.

Per altra banda també podem dir que a mitjans del projecte els nens es van desmotivar una mica., perquè varen quedar estancats.

Però seguidament es van començar a treballar tota la part de la creació dels curtmetratges i aquí va ser quan es van tornar a motivar i engrescar.

I a la gala dels premis claqueta va ser quan realment van poder veure el resultat final de tot el seu treball i es pot dir que van quedar sorpresos i molt contents de la feina.

AVALUACIÓ – Projecte del Cinema.

El projecte no només es valora a través del producte final, sinó que es valora tot el seu procés.
En aquest projecte a més a més d’avaluar els aprenentatges sobre el món del cinema, també s’ha avaluat les competències transversals:
Aprendre a aprendre
Autonomia personal
competència digital.
L’avaluació del projecte s’ha fet al llarg del curs, a partir de l’observació i les activitats que s’han dut a terme.

Producte final – Projecte “El cinema”

A grans trets, aquest Projecte s’ha enfocat amb la finalitat en què tots els nens i nenes hagin gaudit amb el seu aprenentatge. S’ha pensat en què fos un projecte competencial,  actiu i vivencial; amb l’objectiu que tots els participants acabessin fent un curtmetratge.

Per aquest motiu es va fer l’activitat de cloenda : “GALA DELS PREMIS CLAQUETA”.

Ve a ser una rèplica de la gala dels Òscars on cada cicle va projectar els seus curtmetratges. 

A més a més es van ambientar la sala d’exposició amb tots els treballs duts a terme al llarg del curs i es va obrir a tots els pares, a la gent que va col.laborar en projecte,…  

btr

Cliqueu sobre la imatge i podreu veure fotos sobre la gala dels premis claqueta.

 

I aquí teniu un dels curtmetratges que varen realitzar els nostres alumnes.

Si voleu veure la resta de pel.lícules cliqueu el següent enllaç.

https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/

IMPLEMENTACIÓ

El nostre projecte ha tingut una durada de tot el curs. En un principi vàrem plantejar una durada de 2 trimestres, però s’ha allargat fins a final de curs. S’ha dut a terme durant 2 hores setmanals, on els tres cicles coincidíem en el mateix horari. (dijous de 9 a 11h).

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, creativitat, reflexió i crítica constant. El recorregut del treball ha sigut marcat pels propis alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca, investigació, resolució de dubtes i reorientació del procés de treball.

En la fase d’implementació del projecte es pot dir que s’ha portat a terme en dos blocs:
1r bloc: Es va iniciar el projecte anant de colònies a principi de curs on les actfivitats que realitzaven estaven enfocades sobre le món del cinema. Seguidament els alumnes varen fer un estudi sobre la història del món del cinema i del cinema del poble d’Olost , es va visitar el Museru del cinema de Girona i a partir van haver d’investigar quins oficis hi havien dins al món del cinema, gèneres, …
2n bloc: Al llarg del tercer trimestre els alunes han hagut de crear el seu propi curtmetratge.
CI: “Ferdinand”
CM: “La rateta que llegia l’escaleta”
CS: Tres curtmetratge de tres gèneres diferents (còmic, aventura i terror)

Els alumnes sempre han treballat de forma cooperativa, guiats i supervisats pels mestres.

METODOLOGIA

A grans trets, aquest projecte s’ha enfocat amb la finalitat que l’alumnat gaudeixi amb l’aprenentatge, a partir d’una vessant competencial i amb un plantejament actiu i molt vivencial. Cal dir que el treball en grups ha estat clau en el desenvolupament del Projecte ja que ha aconseguit una bona cohesió social dins de la classe així com l’assoliment de conductes tant claus com la responsabilitat, la pertinença dins un grup i l’autonomia. És important destacar també el paper rellevant de les TAC així com la creativitat i l’originalitat.

Abans però, han de fer-se experts en aquest tema ( història del cinema, elements audiovisuals, elaboració d’un guió… ). Per aquesta raó, es plantegen una sèrie d’activitats competencials i en les quals s’interrelacionen continguts de totes les àrees curriculars.

Tot l’enfocament del projecte s’ha fonamentat en la recerca, que comporta un constant procés reflexiu; en la interpretació de dades i en la capacitat d’elaborar uns petits textos expositius en forma de vídeo i de manera cooperativa.
El recorregut del treball és marcat pels alumnes. El rol del professorat no ha estat el de donar respostes sinó el de fer les preguntes adequades que permetien seguir fent recerca i reorientació del procés de treball.
Els alumnes han treballat molt en grups cooperatius, a gran grup i per parelles.
Es presenten tasques de diferents àmbits (artístic, lingüístic, coneixement del medi, digital)
Per fer arribar a les famílies tot aquest treball es pengen notícies al bloc de l’escola i el producte final serà obert a les famílies .

PLANIFICACIÓ – ESCOLA TERRA NOSTRA

Tal com us hem explicat en la presentació de l’equip impulsor, és el tercer any que estem participant a  la xarxa de competències.

El nostre projecte es titula “EL CINEMA”. Ha sorgit aquest tema perquè creiem que és una temàtica on tots els nens de CI, CM i CS poden treballar perfectament a diferents nivells i és un tema motivador per a tots ells. També creiem que és molt atractiu perquè l’objectiu final d’aquest projecte és crear un curtmetratge en petit grups i fer una gala d’entrega de premis als millors curtmetrages.

El nostre projecte es portarà a terme al llarg del curs cada dijous de 9h a 11h amb dos o tres mestres a l’aula. A nivell de coordinació amb els mestres implicats es farà cada divendres en hora d’exclusiva.

També dir que abans de començar a impartir el projecte amb els alumnes, tots els mestres implicats ens hem trobat per tal de consensuar diferents aspectes com:  els objectius que volem treballar, com avaluarem, què volem que sàpiguen els nens de cada cicle i quines àrees seran les implicades.

El treball per projecte pretenem: donar molt protagonisme a l’alumnat, potenciar alumnes actius, creatius i reflexius, canviar el rol del mestre, potenciar el treball cooperatiu, avaluar per construir, potenciar l’experimentació,  la descoberta i descobrir conjuntament (mestre-alumne).

QUI SÓM? – Escola Terra Nostra

Som els mestres de l’escola Terra Nostra d’Olost. És una escola petita, amb 91 alumnes i 13 mestres que treballem de forma cíclica. Aquest curs és el tercer any que participem en la xarxa de competències.

En l’equip impulsor hi participa tot el claustre de mestres: 3 mestres d’educació infantil, 6 d’educació primària i  4 especialistes.

Som un grup de mestres oberts al canvi, volem  anar introduïnt les noves metodologies a poc a poc, però a la vegada amb ganes d’innovar en les noves maneres de treballar (projectes, centres d’interès…).

Som conscients que la nostra societat està canviant,  per tant, l’educació també necessita aquest procés de canvi. Volem treballar de manera que el procés d’aprenentatge sigui més: participatiu, el nen sigui el protagonista, sigui actiu, motivador, significatiu i vivencial. El fet de tenir un entorn privilegiat i un nombre reduït d’alumnes ens facilita poder aprofundir cap aquest camí del canvi en el procés.

En aquest bloc, compartirem amb tots vosaltres el nostre procés d’aprenentatge a partir de la reflexió, la pràctica educativa i el canvi que experimentarem.