AVALUACIÓ

L’observació del treball individual durant el projecte Eleccions al Consistori Infantil ens dóna dades per veure el procés de cada alumne.

La carpeta d’aprenentatge inclou el què han après però explicant la manera com ho han après. Aquest serà un bon document per evidenciar els aprenentatges significatius.

Per avaluar conceptes més específics sobre democràcia s’ha passat un test individual. Els mítings ens serviran per avaluar l’expressió oral en llengua. El power els aspectes més tecnològics. I amb el recompte de vots, podrem avaluar els percentatges en matemàtiques.

Compartim des de l’inici els criteris d’avaluació i intentem que l’avaluació sigui formativa i formadora.

PRODUCTE FINAL

El producte final d’Eleccions al Consistori Infantil és, el dia de les eleccions i la visita al Parlament de Catalunya.

Cada grup ha fet una candidatura, ha presentat un programa, ha fet campanya i un míting final.  La comunitat de mitjans, quart, cinquè i sisè, votarà el grup que l’hagi convençut. El dia de les eleccions hi ha una taula electoral, amb uns vocals i un president que controlen les urnes i els votants. Finalment el recompte de vots i l’acta final. El resultat és el representant al consistori infantil de Vic.

Hem intentat relacionar aquest projecte amb dues representacions de democràcia: per una banda amb l’ajuntament de la seva ciutat, el seu funcionament ha servit de model per als seus programes. I per altra banda, amb el Parlament de Catalunya, la organització i gestió  a nivell de comunitat autònoma i com escollim els representants al Parlament.

IMPLEMENTACIÓ

Un debat sobre els diferents grups polítics a l’ajuntament de Vic ens donarà a conèixer les idees prèvies dels alumnes. Idees que hauran d’anar ampliant, contrastant i relacionant amb la informació nova , i que hauran de plasmar a la carpeta d’aprenentatge. A part, cada grup té una carpeta per guardar la informació conjunta: fotocòpies de grup, esquemes….

Cada grup disposa d’un ordinador per a obtenir la informació sobre diferents agrupaments polítics i per a realitzar el seu power de presentació.

 

 

METODOLOGIA

Treballarem el projecte del Consistori Infantil en grups cooperatius, però també proposem activitats per a treballar en parelles i en grups d’experts. Sis grups base de quatre membres, cadascú dels quals és responsable d’un càrrec a portar a terme.

Objectiu de cada grup és presentar una candidatura, un programa electoral amb els seus propòsits (educatius, socials, ambientals…) i fer campanya (amb cartells, vídeos i fulletons) per tal de captar el màxim de vots possibles durant el míting.

Aprofitem els diferents grups polítics de la ciutat per a fer recerca sobre el tema, eslògans, programes electorals… Cal compartir idees i resoldre dubtes.

El treball en grups d’experts consistirà en la preparació del dia de les eleccions: uns s’ocuparan del sorteig de la taula electoral, altres de les butlletes, preparar DNI per els cursos de primària…

En gran grup caldrà definir conceptes més específics com sufragi universal, democràcia participativa i representativa.

PLANIFICACIÓ

El projecte que documentem és Eleccions al Consistori Infantil. Aquest és un tema que ens ve donat per ser la classe de sisè i formar part del Consistori Infantil a l’Ajuntament de Vic.

Escollirem de manera democràtica, simulant unes eleccions, un candidat que representi l’escola al consistori de Vic. Treballarem les principals institucions democràtiques i diferents organitzacions polítiques.

Ens coordinem amb els diferents especialistes per tal de treballar les músiques del s.XX amb l’arribada de les democràcies al món i des de l’àrea d’anglès realitzaran un document de presentació en power point.

Pel que fa la temporalització, aquest cal que sigui el primer projecte del curs, ja que és necessari facilitar el nom del representant al Consistori Infantil a l’Ajuntament.

QUI SOM

Som l’equip impulsor de l’escola Vic Centre. El treball per projectes ens va portar fa tres anys, a formar part de la Xarxa. A partir d’aleshores ens vam començar a engrescar per implementar els projectes a l’escola. Formar-nos per transformar el dia a dia i aconseguir millorar els aprenentatges va ser i és, el nostre repte.

La creació del grup impulsor ens ha permès el debat pedagògic i la reflexió sobre la pràctica a l’aula, compartir entre iguals les experiències, una manera molt rica d’aprendre. A les reunions, hem parlat i replantejat la organització, metodologia i sobretot avaluació, aportant propostes de millora transformadores.

Treballem per projectes durant tot el curs i a tota l’etapa de primària. El nostre propòsit aconseguir una avaluació més competencial.