Exposem el nostre projecte “Art”

El producte final del nostre projecte “Art” va ser una exposició als passadissos de l’escola, on cada cicle exposava tot el procés que havia fet al llarg dels quinze dies. La preparació de l’exposició va ser una tasca que van fer els propis alumnes, un espai per mostrar tot el treball fet, per reflexionar sobre el procés seguit i per percebre les relacions establertes.

L’exposició es va explicar als altres cicles de l’escola dins l’horari escolar i es va invitar als pares i mares en dues sessions diferents, una a la una del migdia i una altra a les cinc, amb l’objectiu de poder arribar al màxim de famílies. Per aquelles que no van poder venir, l’exposició també es podia visitar lliurement, sense l’explicació dels alumnes.

Tant els mestres com les famílies vam valorar molt positivament que l’exposició s’hagués obert als pares, ja que abans només s’explicava a la resta d’alumnes, i d’aquesta manera els vam fer partíceps de la clausura.

Comencem el projecte “Art” a les aules

Per començar el nostre projecte d’Art, vam voler fer-ho d’una forma atractiva pels alumnes, però també volíem implicar a les famílies, així que al hall de l’escola vam penjar unes lletres de cartró on s’hi podia llegir “ART?” i en un costat hi havia una caixa on es podien deixar objectes relacionats amb aquesta paraula. Amb aquesta activitat inicial, vam aconseguir desvetllar la intriga de les famílies i fer que a casa parlessin del tema, de manera que al llarg del projecte, les famílies van mostrar molt interès per conèixer el que s’anava fent.

Un altre aspecte que volíem introduir, era portar algun artista invitat a l’escola. Satisfactòriament, vam rebre el suport d’un artista del poble que es va mostrar molt interessat pel projecte i ens va proposar de pintar un mural al pati que va començar ell, però on l’alumnat va poder fer-hi aportacions.

Un altre artista que va participar en el projecte, va ser el pare d’uns alumnes que ens va fer una escultura de fusta al pati de l’escola.

Durant els quinze dies que va durar el projecte, les reunions del migdia es dedicaven exclusivament a avaluar com anava, es feien a nivell de claustre i cada cicle explicava què havia fet, com havia anat, quins problemes havien sorgit i quines activitats havien funcionat bé. Vam aconseguir compartir tot el procés i beneficiar-nos de les idees dels altres mestres, vam sentir-nos com un veritable equip, on cadascú era indispensable i amb un objectiu comú.

En aquest enllaç podeu veure el treball fet a cada cicle: https://agora.xtec.cat/ceip-lamonjoia/general/projecte-dart/

Organitzem el projecte “Art”

A l’hora de plantejar la metodologia del nostre projecte “Art”, els mestres teníem molt clar que volíem que els alumnes fossin els veritables protagonistes del seu procés d’aprenentatge i vam apostar per un canvi en la manera de treballar de com ho havíem fet fins aleshores, on era cada mestre el que decidia les activitats que es feien i la seva temporalització.

Per això, després de fer una formació sobre el Treball per projectes, vam decidir partir d’una gran pregunta que els alumnes haurien de contestar i de la qual anaven sorgint altres preguntes. Aquest pregunta inicial i les altres les vam escriure en un mural penjat a l’aula i les vam anar connectant amb un mapa conceptual, de manera que s’anava omplint a mesura que el projecte avançava i segons les inquietuds dels nens. Com que era la primera vegada que treballàvem d’aquesta manera, a l’alumnat a vegades els costava una mica i calia que els mestres els ajudessin, però en general, tots els docents vam quedar satisfets amb la feina feta i el procés seguit.

Un altre aspecte que volíem reforçar era el diàleg de grup i vam donar molta importància a l’escolta activa dels nens, generant espais de debat on tothom podia donar la seva opinió i on s’intentava arribar a conclusions conjuntes que ajudaven a tirar el projecte endavant. Al principi va costar, ja que l’alumnat feia aportacions repetitives o sense massa fons, però al llarg del projecte es va veure una millora, doncs cada vegada els nens se sentien més segurs en el tema i percebien que tant els seus companys com les mestres valoràvem les seves aportacions i les donàvem totes com a vàlides.

A Cicle Mitjà i Cicle Superior, també vam voler donar llibertat als alumnes a l’hora de triar la disciplina artística que volien fer, d’aquesta manera asseguràvem el seu interès i motivació, alhora que treballàvem la iniciativa personal i l’autonomia. 

Pel que fa a l’agrupació dels alumnes, al llarg del projecte s’ha treballat de diferents maneres: amb tot el grup, per parelles, individualment i també en petits grups, aplicant els rols del treball cooperatiu, que ara els nostres alumnes ja coneixen bé perquè es fa en altres àrees. 

 

Planifiquem el projecte “Art”

A l’hora de planificar aquest projecte, les dues mestres que assistim a la XCB, volìem que tot el claustre prengués les decisions de manera conjunta i que cada cicle pogués anar explicant el seu treball, ja que d’aquesta manera, podíem compartir experiències, dubtes, pors,.. i entre tots buscar solucions, proposar activitats, fer suggeriments,…

Per fer-ho, vam programar unes sessions prèvies a l’inici del projecte, on vam debatre el tema, l’horari i l’organització de l’espai i els mestres.

Així doncs, vam decidir que el nostre projecte giraria al voltant de l’art, un tema que ens semblava molt atractiu pels nens i que oferia moltes possibilitats. Pel que fa a la temporalització, vam acordar fer-ho tal i com ho havíem fet el curs anterior, ja que ho havíem valorat molt positivament, durant quinze dies dedicaríem la franja horària de 9 a 11h a fer projecte, tota l’escola. Aquest horari ens permetia, d’una banda, fer un treball diari i seguit, i, d’altra banda, fer que tot el professorat intervingués en un cicle o altre i que a cada aula hi hagués dos o tres docents.

Escola La Monjoia

L’escola La Monjoia està situada a Sant Bartomeu del Grau, aquest curs és el segon que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i tot el claustre forma part de l’equip impulsor, ja que el treball per projectes es veu com una oportunitat per fer un aprenentage més competencial i autèntic.

Des de fa força anys, el primer trimestre es treballa l’eix transversal a tota l’escola amb el mateix tema com a punt de partida, però cada cicle es centra en un aspecte diferent. Des de que formem part de la xarxa, el nostre objectiu ha sigut millorar aquesta tasca aplicant petits canvis que permeten que l’alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge, fent-se preguntes, buscant respostes, compartint amb els companys les seves opinions i valorant les dels altres, autoavaluant-se per poder millorar,… i el mestre el guiï en aquest procés. 

Aquest blog, doncs, vol ser un reflexió sobre aquests canvis, més que una explicació sobre el projecte en sí.

L’avaluació dels alumnes

Per diversificar les eines d’avaluació i que aquesta fos totalment significativa, vam creure adient elaborar un kahoot perquè els alumnes, a part de valorar de forma assembleària l’experiència del MAB també poguessin mostrar com a grup classe allò que han après d’aquest intercanvi de projectes.

Durant el projecte s’havien utilitzat diferents instruments d’avaluació, sobretot en el seu desenvolupament com ara: carpeta d’aprenentatge de projectes, autoavaluació, coavaluació de les exposicions orals, diari d’aula, …  Però per valorar el MAB creiem necessari que els alumens escollíssin les diferents preguntes a realitzar a tots els companys del centre i partint de que els agradaria que aquesta estigués elaborada en forma de joc i que esdevingués gratificant.

El Kahoot era una de les millors maneres per a fer-ho. Cada aula va pensar un parell de preguntes per a realitzar amb quatre possibles respostes (la real, una que s’hi acosta i dues totalment de broma). Els alumens no només s’ho van passar bé realitzant el Kahoot sinó que també fent-lo.

 

METODOLOGIA- PREPARACIÓ DEL MUSEU

EL CLAUSTRE DE MESTRES

A principis de curs el claustre de mestres va acordar el tema que englobaria el curs escolar: l’Art. Es van presentar diferents definicions sobre el concepte d’Art i totes les disciplines que se’n poden desenvolupar. Cada tutor/a amb el seu grup va acordar treballar una de les disciplines artístiques a partir de la metodologia dels projectes. Finalment va sorgir la proposta de buscar un producte final que posés en comú tots els projectes treballats als diferents cursos per tal d’esdevenir més significatius i vam decidir crear entre tots el Museu d’Art Bellpuig.

LA COMISSIÓ DE FESTES

Des de la comissió de festes es va plantejar quin grup es podia fer càrrec de la preparació general del museu i es van programar les actuacions necessàries. També es va vetllar per l’organització dels grups d’intercanvi de projectes i la circular informativa que es donaria a les famílies.

REUNIONS DE COORDINADORS I EQUIPS DE CICLE

A les reunions de coordinadors es van posar en comú les propostes de la comissió de festes, les demandes dels equips de cicle i els dubtes per part dels tutors/es. D’aquesta manera es van unificar els criteris d’actuació de tota l’escola per construir el nostre museu.

 

ELS ESPAIS ARTÍSTICS DELS GRANS

Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è van destinar un dels espais artístics del curs a l’ambientació del MAB. A partir les idees i propostes dels alumnes es va elaborar tots els elements estètics dels diferents espais de l’escola que configurarien el museu. En primer lloc,  l’entrada de l’escola es va decorar amb cartells d’orientació de les sales i unes lletres grans de presentació del museu MAB. L’escala que dóna accés al pis de dalt es va ornamentar per donar una estètica diferent i original. Es van elaborar els tríptics informatius i la indicació del recorregut del museu i es van senyalitzar tots els accessos.

Tota l’estètica va estar pensada i desenvolupada per mostrar el nostre museu a les famílies  de l’escola la última tarda del segon trimestre. Es va concloure, doncs, en la presentació del projecte MAB a les famílies amb els millors guies: els nens i nenes de l’escola.

ELS PROJECTES D’ART A L’AULA

Tots els alumnes de l’escola, doncs, tenen clar que el 12 d’abril hauran de convertir la seva aula en una sala de museu especialitzada.

El museu és en sí un producte final col.lectiu d’escola. Per arribar-hi però, cada grup ha d’investigar sobre la branca d’art escollida.

 

Aquests Projectes es van realitzant dins l’àrea de Coneixement del medi i també en alguna sessió de llengua, visual i plàstica o matemàtiques segons on ens porti el projecte.

 

Els alumnes s’organitzen en equips de treball i cada un d’ells se centra en algun aspecte del Projecte que després compartiran amb els seus companys.

 

Aquest projectes d’aula tenen un producte final propi.

Si en voleu veure alguns cliqueu a l’enllaç corresponent:

Entrenament de circ

Productes dissenyats

El presoner alcalde Cinema mut 

stop motion

IDEA del MAB  (Museu d’Art Bellpuig)

El primer dia del curs, presentem el projecte interdisciplinari que es desenvoluparà durant l’any.

Per dinamitzar-ho, cada any comptem amb convidats experts amb el tema. Aquest any el tema del curs és l’ART, i la convidada especial va ser la PAQUITA CLOT DE PACK D’ART, que és ceramista i a més a més fa una extraescolar d’art a l’escola.

Primer ens vam trobar tots al gimnàs de l’escola i la Paquita ens va explicar les diferents branques de l’art i ens va proposar el repte de convertir l’escola amb un museu. També ens va demanar que el dia següent portessin un objecte que per ells fos art.

Seguidament una colla de pares artistes ens van explicar el seu hobby o professió. Es van col·locar a diferents llocs del pati i en forma de gimcana vam poder veure el seu art (màgia, cuina, disseny gràfic, fang, òpera, poesia, ceràmica, graffiti, pintura, música,…). Vegeu més fotos clicant la foto o a l’enllaç següent FOTOS

PRESENTACIÓ EQUIP IMPULSOR BELLPUIG

Hola,

Som els 10 mestres de  l’equip impulsor de l’Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta. És el segon any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Estem molt engrescats per desenvolupar aquest projecte tots junts. Com a escola fa molts anys que treballem cooeprativament i aquesta és una bona oportunitat per treballar en equip i desnvolupar entre tots un projecte comú.

El projecte que presentem aquest any és un projecte d’escola, que va més enllà de la Xarxa, on hi participen tots els mestres i alumnes de l’esocla. La Xarxa, aquest any, coordina juntament amb la comissió de festes, aquest projecte que porta com a títol “ MAB Museu d’Art de l’escola Bellpuig”