Projecte “Sota terra”- producte final

El producte final i principal del projecte és una làmpada de tauleta reutilitzada. A mesura que va avançant el projecte i els alumnes van descobrint més sobre els materials i el reciclatge es van prenent decisions sobre com reutilitzar-la. 

Representa un repte des del primer moment ja que la gran pregunta que es fan és: De quantes formes podem reutilitzar una làmpada de tauleta?

Per tal de poder acabar confeccionant aquest producte es va cercar informació de diferents fonts (llibres, google…) i també es fan dues visites que complementen molt bé la informació recollida (visita a la “muntanya de sal de Cardona” i la visita a la deixalleria de Manlleu (proposada pels mateixos alumnes).

Tal i com hem anat explicant també hi ha un altre producte final que és el recull de tota la informació, converses, experimentació, visites…en una “caixa bomba”.

PRODUCTE FINAL (els sentits)

Finalment, els grups van fer un mural expositiu, amb fotos i petites explicacions fetes pels mateixos alumnes, on hi havia el recull de tota la nova informació i els nous coneixements que havien assolit.

Aquests murals es van penjar a l’aula i els anaven comentant, consultant…

Paral·lelament, cada membre del grup es va endur un petit dossier del treball en equip, amb el nom del grup cooperatiu, el càrrec de cada un, els objectius aconseguits…

Producte final: Molt més del que t’imagines

El producte final d’aquest projecte és un Póster científic que expliqui què hi ha de cert i què hi ha de fals en un mite sobre les drogues. Mites del tipus “Fumar aprima”, “Quan bec lligo més”, “Fumar em tranquilitza”.

Aquest Póster anirà acompanyat d’una exposició oral en un “congrés científic” presidit per la infermera del CAP que és qui havia fet l’encàrrec.

El resultat va ser molt satisfactori, els alumnes van entendre la feina que havien de fer, hi havia alguns pósters amb un disseny molt bo, tots els membres van haver de fer una exposició oral completa que va permetre veure qui havia treballat i qui no.

Tot i que formava part del treball una recerca crítica del les fonts utilitzades, alguns grups no van seleccionar bé les fonts, i  el treball no era prou objectiu.

PRODUCTE FINAL

El producte final d’Eleccions al Consistori Infantil és, el dia de les eleccions i la visita al Parlament de Catalunya.

Cada grup ha fet una candidatura, ha presentat un programa, ha fet campanya i un míting final.  La comunitat de mitjans, quart, cinquè i sisè, votarà el grup que l’hagi convençut. El dia de les eleccions hi ha una taula electoral, amb uns vocals i un president que controlen les urnes i els votants. Finalment el recompte de vots i l’acta final. El resultat és el representant al consistori infantil de Vic.

Hem intentat relacionar aquest projecte amb dues representacions de democràcia: per una banda amb l’ajuntament de la seva ciutat, el seu funcionament ha servit de model per als seus programes. I per altra banda, amb el Parlament de Catalunya, la organització i gestió  a nivell de comunitat autònoma i com escollim els representants al Parlament.

PRODUCTE FINAL

Aquí teniu algunes fotografies del desenvolupament del JOC DE ROL SALUT:

Hem acabat el projecte “El sol i el cel”

Els productes finals del projecte han estat diversos i molt bonics i engrescadors!

-A P3 s’ha dut a terme la construcció d’un coet per a poder jugar a fer d’astronautes a la classe. Ha estat una tasca que hem planificat i desenvolupat mentre ha durat el projecte, hem pres decisions amb tot el grup, hem treballat amb tasques amb grups reduïts on els nens podien escollir què volien fer segons les seves habilitats, hem anat aportant idees i valorant les possibilitats i els recursos de que disposem a l’escola… Un cop construït el coet l’hem ensenyat a les famílies i hem fet un article a la pàgina web de l’escola explicant la tasca, però sobretot ha estat un element de joc simbòlic a la classe que ens ha fet passar molt bones estones! Aquí teniu el vídeo:

https://youtu.be/ytnq16XLBIg

-A P4, un cop finalitzat el projecte i teníem recollit tot el que havíem après sobre “El Cel i el Sol” ens vam preparar durant uns quants dies l’exposició de cloenda. Ho vam fer davant del grup-classe, escoltant-nos els uns als altres ja que tots teníem una part a explicar del projecte. Quan ho vam tenir preparat vam convidar els grans de l’escola, que van venir a la nostra classe i els vam fer la presentació del nostre projecte de “El Cel i el Sol”. Els nens estaven molt il·lusionats i alhora molt nerviosos per posar-se davant dels nens i nenes més grans de l’escola i explicar-los tot el que havien après.

 

PRODUCTE FINAL – ELS OFICIS

Vam creure interessant que el producte final de les sis classes d’educació infantil fos un lapbook que s’anés elaborant de mica en mica al llarg del trimestre.

Cada classe se’l va fer a la seva mida tot exposant-hi  els punts treballats i més rellevants del seu projecte.

Vam escollir aquesta opció  perquè era útil  com a referent als alumnes per exposar-ho a les altres classes i, també a l’hora d’emportar-se’l a casa els facilitava poder-ho explicar a la família i jugar-hi tots plegats.

 

 

Producte final. La volta al món en 24 dies

Un cop tenien tota la informació recollida i ordenada per poder presentar,…com la transmetrien als companys?

Doncs,… ho farien mitjançant una fira: cada país havia de ser un stand creat per ells i en aquell stand ens havien de transportar al país escollit.

 

Els alumnes també van fer difusió del producte final entre les famílies, enviant-los una carta i convidant-los a la fira que tindria lloc l’1 de Març 2019.

Proiducte final: “Quilòmetres Solidaris”

Bé doncs, tal i com ja hem anat avançant el nostre producte final va ser la realització d’una cursa en la qual els diners recaptats anaven destinats a la ONG “Save the Children”. Arriba el gran moment final i el treball de gairebé tot un trimestre es veurà finalitzat amb una cursa de no molts minuts de gaudiment, pels més valents, i de una mica més de minuts de patiment pels menys valents…

Durant el dia de la cursa, els grups que l’havien organitzada i per tant que feien el projecte, tenien definides diferents tasques, ja que n’eren els especialistes. Un petit grup feien els controls de pas durant la cursa i el control del temps, uns altres portaven la organització dels dorsals i controls d’inscripcions junt amb la recollida de diners, uns altres s’encarregaven de fer una preparació sobre l’escalfament previ i per últim teniem un petit grup que eren els caps de cursa, aquests eren els que més tiraven, per ajudar a que ningú es perdés.

A continuació us deixem algunes imatges de la cursa: