CONSCIÈNCIACIÓ + MANTENIMENT DELS ESPAIS I FUTURES ACCIONS

Al llarg d’aquest temps s’han realitzat diferents propostes per tal de seguir valorant i cuidant l’espai exterior: un músic, pare d’un nen de l’escola, ha vingut a explicar com poder tocar amb més precisió els elements que hi ha a la paret musical, també s’ha conversat i s’han buscat solucions per tal que aquest espai pugui quedar endreçat i recollit amb la col·laboració i implicació de tothom, s’han proporcionat pales, escombres,…, s’ha comprat un cubell per posar a prop de la cuineta per tal de no malbaratar aigua i s’ha conversat sobre aquest fet.

Es continuen realitzant trobades entre famílies i l’equip docent, sobretot des de la comissió, per tal de seguir tenint en compte el manteniment dels elements/espais ja creats i per tal de poder seguir ampliant les propostes que hi poden haver a l’espai exterior.

Pel que fa als propers cursos, s’acorda valorar, ampliar i/o crear, tenint en compte les opinions de les nenes i els nens les següents propostes: alçar amb troncs els parterres creats damunt el paviment, ampliar o canviar el material que hi ha dins a cada delimitació, construir caixes amb fusta on poder guardar diferents materials – les quals anirien ubicades dins els diferents parterres-, crear un bagul per guardar pilotes o altres joguines, proporcionar carros/carretons per transportar material, proporcionar material per poder jugar a la caseta, aconseguir que la caseta sigui acollidora, seguir cuidant i plantant a l’hort i a les diferents jardineres ja ubicades per tot l’espai exterior, dissenyar un espai on guardar material i les eines per utilitzar a l’hort, construir una estructura per enfilar-se, crear un petit escenari davant de l’espai musical que pugui ser creat amb palets i teles ja que és un espai que queda sota d’un cobert, ubicar taules amb bancs per poder jugar a jocs de taula, reubicar la taula de ping-pong, crear noves cabanes,… Tanmateix, pel que fa al porxo de baix: seguir valorant la possibilitat de fer un espai tancat que pugui esdevenir un taller. Tot depenent de la realització d’aquest espai, valorar la proposta de construcció de cabanes i un canal d’aigua.

En la creació de tots aquests elements/espais/propostes proposades, sempre s’intenta que el cost sigui mínim, i s’afavoreix en tot moment la utilització de materials reciclats.

Per altra banda, queda pendent de valoració l’accés a l’escola pel passeig Farigoles.

JORNADES DE PATI

Finalment després de setmanes d’organització ens toca posar-nos a treballar in situ, un cop recollits els materials, aquest cap de setmana d’abril es començarà a veure la transformació del nostre pati.

Famílies, alumnes, mestres i gent del poble ens hem trobat el primer cap de setmana programat. Per fer-ho bé, ens hem organitzat per hores a través d’unes graelles penjades on tothom que ha volgut s’ha apuntat segons la seva disponibilitat i habilitat.

Tenim molt clar que la prioritat és que les tasques realitzades es puguin acabar durant el cap de setmana sense deixar-les a mitges, i que els alumnes el dilluns utilitzin la zona exterior amb total normalitat.

La programació és en tres caps de setmana programats en sis sessions de dissabte i diumenge.

Durant el primer dissabte hi ha hagut molta afluència de famílies i mestres i s’ha pogut avançar i complir amb el calendari, la gent ha treballat en tasques molt diverses, desmuntant palets,  dibuixant els disseny de les estructures o preparant el dinar per la resta.

El dissabte s’ha acabat amb la cuineta i l’espai musical acabats a més de preparar el material necessari per a construir la caseta, s’hi ha treballat tot el dia fins tard, on alguns col·laboradors han marxat de nit.

Durant la segona sessió (diumenge) hem construït el vaixell pirata i tots els elements de jardineria. Per tant podem dir que el primer cap de setmana ha estat un èxit rotund.

Al cap de dos caps de setmana ens tornem a trobar, tot i que no hi ha la mateixa quantitat de gent  segueix essent molt exitós, tot i que el repte és més gran, ja que s’ha de construir la casa de fusta i els parterres del pati, a mida que van passant les hores disminueix la afluència de gent però els que hi són tenen molt clar el que fan i el treball és eficient. El diumenge al vespre una altre vegada complint amb els objectius establerts s’acaba de construir la caseta de fusta    (excepte el sostre) i els parterres amb el material.

Al següent cap de setmana ens tornem a trobar i aquest cop si que la feina es centra en acabar el sostre i polir aquelles cosetes que els nens durant els dies d’escola han vist que no acabaven de funcionar.

DINAMITZAR LES REUNIONS DE PATI

Un cop acordat amb els nens i nenes de l’escola com ens agradaria que fos el pati vam fer la primera reunió amb els dibuixos dels nens i nenes. Els representants dels alumnes, dels mestres i dels pares vam arribar a uns acords i partir d’aquí vam crear un grup de watsup format per algunes famílies i mestres que passaria a ser la comissió de pati. En algunes reunions vam convidar  al representant de l’ajuntament que també estava informat de tot el procés d’ambientalització del pati. La comissió s’engrescava amb molta facilitat i les idees fluïen tant que ens havíem de frenar per ser un xic realistes. Un cop s’arribava als acords finals, una representant dels pares informava a totes les famílies a través dels representats de cada cicle.

La comissió s’encarregava de fer una planificació de com quedaria el pati, quin seria el pla d’actuació. Primer vam fer  el llistat del material necessari i ho vam comunicar a les famílies. Un cop recollit i comprat el material vam buscar dates per dur-ho terme. Aquest procés el vam repetir tres vegades. Una per fer el vaixell, la cuineta i l’espai musical. La segona per fer jardineres, una zona de textures i una caseta. Un altre per revisar i agrupar les papereres.

 

PROPOSTES DELS INFANTS

A la reunió de delegats del 2n trimestre, ens va arribar la necessitat  de fer un canvi en el pati, ja que el pati era bàsicament una pista que s’utilitzava per jugar a futbol. És per això, que feia temps que s’intentava organitzar aquest espai fent torns de pista, buscant alternatives de joc…
Tot l’equip docent va estar d’acord en replantejar-nos aquest espai i fer-lo també, un espai d’oportunitat educativa.

En diferents reunions de claustre vam dissenyar el procés de transformació del pati:

Fase inicial: pluja idees en el tres sectors: alumnes, mestres i famílies.

Fase planificació:

– Unificació d‟ idees en una 1a reunió (comissió pati) i elaboració d‟idees i les agrupem per temàtiques (sorral, amagatalls, estructures, zones, aigua…)

– En altres reunions , què i com ho farem i la temporització (2anys)

– Realització plànols del que es vol fer

 

Fase execució:

– Recol·lecció o compra del material necessari

– Realització de jornades de treball

 

Pel que fa la fase inicial, vam demanar tota la comunitat educativa que ens expliquessin i/o dibuixessin com els hi agradaria que fos el pati de l’escola. Amb els infants es va parlar a nivell d’aula sobre els seus interessos i necessitats.

Un cop fets els dibuixos i escrits de tothom, es van exposar i debatre i  a partir de totes les idees recollides, es va dissenyar el nou pati.

 

MATERIAL

Un cop vam tenir el pati dissenyat, vam passar a la fase d’execució. El primer pas era tenir tot el material necessari. És per això que es va demanar:

  • A les famílies per email.
  • A l’ajuntament una partida econòmica o mà d’obra.
  • A la deixalleria de la Mancomunitat.
  • A l’AFA que ens va ajudar econòmicament i amb la coordinació a través de la comissió de pati.

L’equip docent també va contribuir-hi portant material de casa.

Vam establir un espai per organitzar i deixar tot el material que ens anava arribant.

Tot el que no es va poder aconseguir, es va haver de comprar des de l’Escola.

Volem remarcar que la coordinació entre la comissió de pati de l’AFA i els i les mestres responsables del projecte va ser essencial per aconseguir tot el que volíem i la quantitat necessària.

 

EL PATI COM ESPAI EDUCATIU

La idea de transformar  el pati  venia de quatre anys enrere;  l’equip de mestres vèiem la necessitat de millorar aquest espai de l’escola, perquè oferia poca diversitat  i era poc acollidor, la major part era ciment. També en els seminaris d’Escoles Verdes  es van començar a fer propostes centrades en projectes per a la millora de tots els espais.

Amb tot això, els mestres decidim passar a l’acció. Es decideix crear una comissió, formada per pares i mestres,  i  aquesta  es reuneix periòdicament per tal de decidir com ha de ser el nou espai.  La comissió comparteix la informació amb el claustre i es busquen les dates per dur a terme tot el projecte.

Es creu necessari promoure la socialització, la creativitat, la participació de tots els alumnes i també disposar d’espais de joc lliure i gaudir d’experiències molt més enriquidores.

OH QUIN PATI!!!

Som el claustre de l’escola els Castanyers de Viladrau.

El nostre claustre consta de 13 persones. 3 mestres d’educació infantil, 2 mestres de cicle inicial, 2 mestres de cicle mitjà, 3 mestres de cicle superior, 1 mestre d’educació especial, 1 mestra d’educació física i 1 mestra de reforç i 1 mestre de música.

El motiu pel qual vam començar aquest projecte de xarxes fa 3 cursos va ser perquè com a equip tenim moltes ganes de renovar-nos per tal de millorar la nostra tasca docent en el dia a dia i així aportar el màxim valor possible en l’educació dels nostres alumnes.

Vam considerar que la formació de Xarxes, que tota la part d’innovació educativa ens ajudaria entre altres coses a unificar, donar un sentit i a determinar més concretament la línia d’escola.

Concretament hem centrat la nostra tasca en el projecte del pati. Volem aconseguir millorar els ambients del pati per tal de crear un espai real d’aprenentatge en el que els nostres alumnes millorin les seves relacions i desenvolupin al màxim la seva creativitat tot creant un espai agradable i ple d’estímuls.

Especificant més, els objectius del pati hem estat crear els següents espais:

  • Un racó de música on els nens i nenes podem crear sons i ritmes diversos estimulant així els aspectes més artístics.
  • Un espai amb textures vàries on els alumnes poden trepitjar i sentir amb el seu cos les diferents sensacions. Els materials són la sorra de platja, l’escorça i els còdols.
  • El racó de l’herba creant calma als alumnes amb un vaixell de fusta per estimular el joc simbòlic.
  • També per estimular el joc simbòlic vam crear una cuineta feta amb palets de fusta i envoltada amb taules i cadires fetes amb troncs, una caseta i carretons.
  • Finalment, ja que som escola verda vam agrupar les papereres del pati i les vam pintar dels colors de les papereres del nostre municipi.

 

La reflexió del procés fet fins ara és molt positiva ja que el projecte ens permet millorar molt els aspectes destacats anteriorment i està sent un projecte en el que s’ha implicat tota la comunitat educativa, la qual cosa ens fa sentir que realment és quelcom molt important per avançar en el desenvolupament dels nostres alumnes.

QUI SOM?

Som el claustre de l’escola Els Castanyers de Viladrau.

Vam començar aquesta formació perquè com equip tenim moltes ganes de seguir renovant-nos per tal de millorar la nostra tasca docent en el dia a dia i així aportar el màxim valor possible en l’educació dels nostres alumnes.

Vam considerar que la formació de Xarxes, que tota la part d’innovació educativa ens ajudaroa entre altres coses a unificar, a donar un sentit i a determinar més concretament la línia d’escola.