La veu dels alumnes – Escola Aurora (ZER Alt Lluçanès)

Per poder saber l’opinió dels alumnes, se’ls hi va donar una tira de paper on havien d’escriure el què pensaven del projecte emocions. Ara us escriurem unes quantes frases que han dit els alumnes:

-“Hem après a controlar les emocions”.

-“El que més m’ha agradat ha sigut que hem fet un teatre de les emocions perquè m’ha ajudat a perdre la vergonya”.

-“El que més m’ha agradat han sigut les pel.lícules Campeones, Inside Out i Cocco.”

-“M’ho he passat més bé que els altres anys”

– “He après a controlar la ràbia”

– “He après a controlar la ira”

-“Per controlar l’emoció de la ràbia, compto fins a 10”

-“M’ha agradat fer la graella de com em sento enganxant les emocions”

-“M’ha agradat molt fer el carnet de l’autoestima”

-“M’ha passat la vergonya quan parlo a davant dels alumnes de la classe”

-“El projecte emocions m’ha ajudat a expressar les meves emocions als meus amics”

-…

Aquestes són algunes de les valoracions que més s’han repetit.

Avaluació a La Forja

Al llarg d’aquest projecte, hem intentat que els infants sàpiguen identificar les seves emocions en ells mateixos i en els altres. Hem intentat que els infants sàpiguen gestionar les pròpies emocions. I, hem intentat que els infants respectin i entenguin les emocions dels altres.

L’avaluació del projecte s’ha fet al llarg del curs, a partir de l’observació i les activitats que s’han dut a terme.

Producte final a La Forja

El producte final més destacat, ha estat la creació d’un conte audiovisual fet pels infants de Primària de l’escola en el qual es tractaven moltes de les emocions treballades al llarg del curs. Aquest conte, el vam presentar als Jocs Florals de Catalunya, i tot i que no es va classificar, va resultar ser un bon treball per part de tots els implicats.

Havíem fet la proposta de fer un àlbum de fotos personalitzat per a cada infant i que tothom hagués escrit missatges positius a cada un. Però el temps se’ns ha tirat a sobre i al final, no ho hem fet.

Implementació a La Forja

Ho treballem diàriament a l’aula sempre que sigui necessari.

Tenim programades activitats més puntuals, però sempre parteixen de l’estat emocional dels alumnes.

Aquest curs hem començat a fer una dinàmica en que els alumnes poden deixar missatges positius de la resta de companys en una caseta de fusta, en la qual cada infant hi té un calaixet.

Hem detectat que no tots els alumnes reben missatges, i caldrà que fem una intervenció per ajudar-los a reflexionar sobre aquest fet.

Metodologia La Forja

Les diferents metodologies que hem utilitzat són:

  • A partir de situacions que s’han donat a l’aula.
  • A partir de la reflexió a l’aula de diferents temes que van sorgint.
  • A partir de contes, curtmetratges i la caseta de les emocions positives.
  • També hem introduit el role playing per provocar situacions emocionals.

Tal i com hem comentat, i potser per les situacions que hem viscut, no l’hem enfocat tan com un projecte de recerca per part dels alumnes, sinó com a un treball diari a partir de les necessitats que han anat sorgint. Però sobretot, també, com un reforç de les emocions positives de cada infant.

Planificació La Forja

Durant la planificació del projecte, ens hem adonat que el treball de les emocions hauria de ser un treball diari a l’aula, en comptes d’enfocar-se com un projecte interdisciplinar. Les necessitats dels infants i el dia a dia al centre, ja et porten a treballar diferents aspectes emocionals i et porten a programar activitats concretes per solucionar temes concrets.

Quan haguem de planificar qualsevol projecte pel curs vinent, ens agradaria que aquest pogués permetre un treball més de recerca per part dels alumnes. Continuant tenint com eix vertebrador el treball de les emocions.

Producte Final: Escola Heurom (ZER Alt Lluçanès)

Els alumnes han elaborat articles sobre els continguts treballats dins el projecte per publicar-los a la revista del poble: “El Full de Perafita”. També s’ha penjat un recull d’imatges de les activitats.

Amb els articles han pogut reelaborar les informacions i plasmar els aprenentatges adquirits, d’aquesta manera han pogut compartir les experiències i emocions viscudes al llarg del projecte amb la comunitat educativa i la gent del poble.

Al llarg del projecte hem col·laborat amb diverses persones i entitats:

  • ONCE: Salvador Castañer
  • Creu Roja: Eloi Collell
  • Associació Acondroplàssia: Imma Moragas
  • Casamance Accueil: Zale
  • Ajuntament de Perafita
  • CRP Berguedà

 

Els objectius eren ambiciosos però hem observat millores importants en cada alumne. Malgrat tot, les Emocions no són fàcils de controlar i cal anar-les treballant de manera continuada. És doncs un projecte amb el que hem reforçat un treball que cal fer dia a dia.

Avaluació – Escola Aurora (ZER Alt Lluçanès)

Compartir els objectius marcats amb els alumnes per fer-los partícips. A infantil s’ha proposat que els alumnes identifiquin cinc emocions. A cicle inicial que les identifiquin i identifiquin les emocions en algun moment concret i a cicle mitjà i superior que les sàpiguen gestionar.

Parlar a claustre per tal de fer una valoració del projecte de les emocions conjuntament.

Els alumnes s’autoavaluaran a través de rúbriques.