Avaluació a La Forja

Al llarg d’aquest projecte, hem intentat que els infants sàpiguen identificar les seves emocions en ells mateixos i en els altres. Hem intentat que els infants sàpiguen gestionar les pròpies emocions. I, hem intentat que els infants respectin i entenguin les emocions dels altres.

L’avaluació del projecte s’ha fet al llarg del curs, a partir de l’observació i les activitats que s’han dut a terme.

Producte final a La Forja

El producte final més destacat, ha estat la creació d’un conte audiovisual fet pels infants de Primària de l’escola en el qual es tractaven moltes de les emocions treballades al llarg del curs. Aquest conte, el vam presentar als Jocs Florals de Catalunya, i tot i que no es va classificar, va resultar ser un bon treball per part de tots els implicats.

Havíem fet la proposta de fer un àlbum de fotos personalitzat per a cada infant i que tothom hagués escrit missatges positius a cada un. Però el temps se’ns ha tirat a sobre i al final, no ho hem fet.

Implementació a La Forja

Ho treballem diàriament a l’aula sempre que sigui necessari.

Tenim programades activitats més puntuals, però sempre parteixen de l’estat emocional dels alumnes.

Aquest curs hem començat a fer una dinàmica en que els alumnes poden deixar missatges positius de la resta de companys en una caseta de fusta, en la qual cada infant hi té un calaixet.

Hem detectat que no tots els alumnes reben missatges, i caldrà que fem una intervenció per ajudar-los a reflexionar sobre aquest fet.

Metodologia La Forja

Les diferents metodologies que hem utilitzat són:

  • A partir de situacions que s’han donat a l’aula.
  • A partir de la reflexió a l’aula de diferents temes que van sorgint.
  • A partir de contes, curtmetratges i la caseta de les emocions positives.
  • També hem introduit el role playing per provocar situacions emocionals.

Tal i com hem comentat, i potser per les situacions que hem viscut, no l’hem enfocat tan com un projecte de recerca per part dels alumnes, sinó com a un treball diari a partir de les necessitats que han anat sorgint. Però sobretot, també, com un reforç de les emocions positives de cada infant.

Planificació La Forja

Durant la planificació del projecte, ens hem adonat que el treball de les emocions hauria de ser un treball diari a l’aula, en comptes d’enfocar-se com un projecte interdisciplinar. Les necessitats dels infants i el dia a dia al centre, ja et porten a treballar diferents aspectes emocionals i et porten a programar activitats concretes per solucionar temes concrets.

Quan haguem de planificar qualsevol projecte pel curs vinent, ens agradaria que aquest pogués permetre un treball més de recerca per part dels alumnes. Continuant tenint com eix vertebrador el treball de les emocions.