Projecte “Sota terra”- producte final

El producte final i principal del projecte és una làmpada de tauleta reutilitzada. A mesura que va avançant el projecte i els alumnes van descobrint més sobre els materials i el reciclatge es van prenent decisions sobre com reutilitzar-la. 

Representa un repte des del primer moment ja que la gran pregunta que es fan és: De quantes formes podem reutilitzar una làmpada de tauleta?

Per tal de poder acabar confeccionant aquest producte es va cercar informació de diferents fonts (llibres, google…) i també es fan dues visites que complementen molt bé la informació recollida (visita a la “muntanya de sal de Cardona” i la visita a la deixalleria de Manlleu (proposada pels mateixos alumnes).

Tal i com hem anat explicant també hi ha un altre producte final que és el recull de tota la informació, converses, experimentació, visites…en una “caixa bomba”.