JA HI TORNEM A SER

L’equip docent d’Educació Infantil de l’Escola Dr. Fortià Solà ja fa tres anys que formem part de la xarxa de competències bàsiques. Som un total de 8 mestres que treballem amb 6 grups classe de P3 a P5.

Tota l’escola va avançant en el treball per projectes, i a nivell de cicle també intentem anar millorant any rere any. Per fer aquestes reflexions i millores ens trobem un dia a la setmana per coordinar aquest treball per projectes.

Actualment fem un mínim de tres projectes al curs, el primer sempre és sobre el nom de la classe que és molt motivador pels alumnes i els altres són temes d’interès que van sorgint al llarg del curs.

LA VEU DELS ALUMNES

Als alumnes els ha agradat molt poder decidir el nom de la classe,  investigar i poder crear entre tots el racó de joc simbòlic. Han jugat molt, han disfrutat i han après moltes coses.

https://photos.google.com/share/AF1QipNgWV1Lt1TDbTGe4h83SLm1v3AU9V7d4P1y1vMpW8d5qqcwRBA-rAQxig8aVvx4FA/photo/AF1QipN_f5XwSP4xwFaiKVA5jekETzUJVpklT5bk0tRN?key=TlFITkQ1WUh2Y1JDMEhKaWtlS2ZxdVlRaHVJWVB3

ELS OFICIS. METODOLOGIA

Normalment treballem amb el grup-classe sencer, tot i que a vegades fem petits grups o treball per parelles iniciant la cooperació. 

Un dels objectius del projecte era fer un racó d’aula de joc simbòlic i experimentació. En alguns moments hi anaven de manera lliure, per tant hi vam treballar l’autocontrol i l’autogestió del joc. També s’havien de repartir els rols de manera autònoma.

Per muntar el racó d’aula vam haver de buscar tot el que ens calia.

PLANIFICACIÓ (els sentits)

El projecte “Els nostres sentits” va sortir de la necessitat que tenien els nostres alumnes a respondre curiositats relacionades amb les capacitats sensorials de cadascú i com aquestes ens ajuden a relacionar-nos i entendre el món.

Vam partir de la pregunta  “Com em relaciono amb l’entorn?” i a partir d’aquí vam veure que les persones tenim cinc sentits que ens ajuden a conèixer el món.

Vam escollir treballar els sentits, perquè és un dels temes que apareix en el Currículum (CI primària, dins l’àrea de coneixement del medi). Degut a la importància educativa que tenen els projectes, vam decidir dur endavant aquest tema seguint aquesta metodologia.

En aquesta edat, l’alumnat està molt motivat pel coneixement del propi cos i dels canvis que es van produint. I com, gràcies als sentits, el propi cos es relaciona amb l’entorn.

També vam veure que era una molt bona manera de treballar la diversitat que tant abunda en la nostra escola actualment.

AVALUACIÓ (els sentits)

Durant el procés de la investigació, la mestra observava i anotava la participació i implicació de cada membre dels grups.

L’elaboració del mural també va donar informació avaluadora a les mestres.

L’exposició oral de cada grup, permet a la mestra obtenir informació d’altres ítems no tan específics del tema científic en concret, sinó també de competència lingüística, valors…

També es va fer una rúbrica individual, on el nen s’autoavaluava, per tal de prendre conscinència del seu procés d’aprenentatge.

Finalment, la mestra va interactuar únicament amb cada grup, fent preguntes concretes, per a comprovar el nivell d’aprenentatge més individual.

ENS PRESENTEM (els sentits)

Som l’ escola Fortià Solà de Torelló i us presentarem un dels treballs per projectes que estem treballant aquest curs amb els nostres alumnes de primer. Fa uns tres cursos que ens hem incorporat als treballs per projectes.

La nostra escola és de doble línea i consta de dos edificis. L’antic, on hi ha ubicat els tres cursos d’educació infantil. I l’edifici nou, on hi ha tot primària.

 

PRODUCTE FINAL (els sentits)

Finalment, els grups van fer un mural expositiu, amb fotos i petites explicacions fetes pels mateixos alumnes, on hi havia el recull de tota la nova informació i els nous coneixements que havien assolit.

Aquests murals es van penjar a l’aula i els anaven comentant, consultant…

Paral·lelament, cada membre del grup es va endur un petit dossier del treball en equip, amb el nom del grup cooperatiu, el càrrec de cada un, els objectius aconseguits…

LA VEU DELS ALUMNES (els sentits)

L’alumnat, en general, valora molt positivament el fet que una persona externa al centre participi del seu procés d’aprenentatge, aportant informació pel projecte.

Com que ha estat  un grup molt participatiu, les exposicions orals els han resultat molt atractives, tot i que individualment hi pugui haver alumnat amb certes vergonyes o recances a sortir davant de tot el grup classe.

METODOLOGIA (els sentits)

Per a dur a terme aquest projecte, vam agrupar l’alumnat  en diferents grups cooperatius per tal d’aconseguir la participació i implicació de tothom.

Cada grup cooperatiu estava format de quatre alumnes: secretari, reporter, portaveu i coordinador. Cadascun d’aquests rols té una funció que permet el treball en equip, aprofitant les capacitats de cada membre.

IMPLEMENTACIÓ (els sentits)

Cada grup cooperatiu va treballar un sentit (cinc grups cooperatius).

Cada grup posava en comú els propis coneixements. A partir d’aquí, buscaven noves informacions: en llibres de l’aula, en llibres que portaven ells mateixos, a internet… Però veient que volien saber més, es va convidar a una persona invident.

Tots els grups es van preparar unes preguntes que relacionaven tots els sentits, tot i que la dificultat de la persona convidada era la vista.