Projecte “Sota terra” – qui som?

Som un grup de mestres (tutores) de 2n de primària, que hem portat a terme el projecte “Sota terra” amb els nostres grups-classe. 

Ja fa alguns cursos es va fer una programació vertical de les àrees de coneixement del medi social i natural, basant-nos en aquesta programació que té com a punt de referència els continguts que marca el Curriculum de primària,  varem començar a portar a terme el treball per projectes a l’escola (d’això ja en fa 2 cursos). En un principi aquest treball per projectes només englobava les àrees de coneixement del medi i espontàniament s’hi incorporaven petites activitats d’altres àrees. Aquest curs, hem estat treballant per projectes 6 hores setmanals en les quals, el tema principal de cada projecte ha estat basat en els continguts (del curriculum) de les àrees de coneixement del medi natural i social però a més de forma natural ja s’hi han incorporat altres àrees com plàstica, llengua catalana, llengua castellana… S’han anat modificant les programacions de cada un dels treballs per projectes a mesura que les mestres que assisteixen a la formació de Xarxes de competències bàsiques ens han anat transmeten informació i a mesura també que hem anat realitzant el curs de Treball per projectes amb la Montse Jimenez.

JA HI TORNEM A SER

L’equip docent d’Educació Infantil de l’Escola Dr. Fortià Solà ja fa tres anys que formem part de la xarxa de competències bàsiques. Som un total de 8 mestres que treballem amb 6 grups classe de P3 a P5.

Tota l’escola va avançant en el treball per projectes, i a nivell de cicle també intentem anar millorant any rere any. Per fer aquestes reflexions i millores ens trobem un dia a la setmana per coordinar aquest treball per projectes.

Actualment fem un mínim de tres projectes al curs, el primer sempre és sobre el nom de la classe que és molt motivador pels alumnes i els altres són temes d’interès que van sorgint al llarg del curs.

ENS PRESENTEM (els sentits)

Som l’ escola Fortià Solà de Torelló i us presentarem un dels treballs per projectes que estem treballant aquest curs amb els nostres alumnes de primer. Fa uns tres cursos que ens hem incorporat als treballs per projectes.

La nostra escola és de doble línea i consta de dos edificis. L’antic, on hi ha ubicat els tres cursos d’educació infantil. I l’edifici nou, on hi ha tot primària.

 

QUI SOM

Som l’equip impulsor de l’escola Vic Centre. El treball per projectes ens va portar fa tres anys, a formar part de la Xarxa. A partir d’aleshores ens vam començar a engrescar per implementar els projectes a l’escola. Formar-nos per transformar el dia a dia i aconseguir millorar els aprenentatges va ser i és, el nostre repte.

La creació del grup impulsor ens ha permès el debat pedagògic i la reflexió sobre la pràctica a l’aula, compartir entre iguals les experiències, una manera molt rica d’aprendre. A les reunions, hem parlat i replantejat la organització, metodologia i sobretot avaluació, aportant propostes de millora transformadores.

Treballem per projectes durant tot el curs i a tota l’etapa de primària. El nostre propòsit aconseguir una avaluació més competencial.

QUI SOM

El grup impulsor de l ‘IE Marta Mata de Torelló som tot l’equip docent d’ESO. Vam començar ara fa tres anys sent un equip impulsor de 6 persones, l’any següent 11 i aquest curs 17. Anem creixen a mesura que es va implementant l’etapa.

Treballem per projectes des de fa 3 cursos (des de l’inici de l’etapa), 9 hores a la setmana. Estem totalment il·lusionats i immersos en aquesta apassionant renovació pedagògica i en aquesta oportunitat que ens ha donat el fet de crear l’etapa de zero.

Any rera any hem anat consolidant conceptes i metodologies. Formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ens ha ajudat a establir bones dinàmiques de treball, a reflexionar sobre la nostra pràctica educativa i per tant, a millorar.

QUI SOM?

Som l’equip impulsor de l’Institut Cirviànum. Aquest és el nostre segon any a la xarxa de competències bàsiques. El curs passat vàrem fer una petita introducció del treball per projectes durant un parell de setmanes del curs per part del professorat que formava part de l’equip impulsor.

Aquest any, ens hem atrevit a convertir les optatives de 1r d’eso en treball per projectes. Així doncs, hem treballat durant tot el curs per projectes pel que fa al nivell de 1r d’eso. Val a dir que els projectes han estat força pautats per començar. Dels que hem fet hem escollit el titulat “Quilòmetres solidaris” per fer-ne la descripció més detallada en aquest bloc.

També hen anat convertint en més competencials algunes de les activitats que ja fèiem i hem anat elaborant nous criteris d’avaluació per aconseguir fer una avaluació més competencial.

El repte pel curs que ve serà treballar per projectes de 1r a 3r d’eso durant tot el curs a la franja d’optatives. Mica en mica anem avançant!

Escola La Monjoia

L’escola La Monjoia està situada a Sant Bartomeu del Grau, aquest curs és el segon que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i tot el claustre forma part de l’equip impulsor, ja que el treball per projectes es veu com una oportunitat per fer un aprenentage més competencial i autèntic.

Des de fa força anys, el primer trimestre es treballa l’eix transversal a tota l’escola amb el mateix tema com a punt de partida, però cada cicle es centra en un aspecte diferent. Des de que formem part de la xarxa, el nostre objectiu ha sigut millorar aquesta tasca aplicant petits canvis que permeten que l’alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge, fent-se preguntes, buscant respostes, compartint amb els companys les seves opinions i valorant les dels altres, autoavaluant-se per poder millorar,… i el mestre el guiï en aquest procés. 

Aquest blog, doncs, vol ser un reflexió sobre aquests canvis, més que una explicació sobre el projecte en sí.

QUI SOM?

Som l’equip impulsor de la xarxa de competències bàsiques de l’INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL de Roda de Ter.Iniciem el curs 2018/2019 amb un objectiu molt clar: desenvolupar el projecte sobre alimentació saludable (Menú saludable) que vam dissenyar durant el curs anterior per tal de millorar l’avaluació.

Aquest any el nombre de  membres que formem part  l’equip impulsor ha incrementat considerablement,  un 70% del claustre en forma part. Ens hem organitzat en grups de treball que intentem coincidir durant 1 hora de permanència al centre no lectiva, i realitzem reunions de treball conjuntes o bé els dimarts o bé els dijous a la tarda.

Ens centrarem en un projecte sobre alimentació saludable a 2n ESO, més concretament es tracta de dissenyar un menú saludable pels alumnes de 1r d’ESO. Els alumnes de 2n d’ESO, durant el curs anterior van treballar durant una setmana conceptes d’alimentació saludable en totes les matèries, tot i que no es treballà en forma de projecte, ara es tracta de posar-ho en pràctica.

Qui som?

Som un petit grup del claustre de l’Institut de Tona. L’any passat ja vàrem començar a fer un tast del que era la xarxa de competències i ens vam estrenar fent un mini-projecte d’una setmana de duració pel Treball de Síntesi.

Aquest any hem volgut expandir una mica més la taca d’oli i el nostre gran repte ha sigut la creació de dos projectes: un, per al 2n trimestre d’aquest curs (per als de 1r ESO); i un altre, per al primer trimestre del curs 19-20 (per als de 2n ESO). Aquest primer projecte serà el que documentarem al blog.

Si teniu ganes de saber-ne més … seguiu llegint

 

 

QUI SOM?

 

Aquest és el tercer curs que participem a la Xarxa. 

Aquest tercer any, vista la necessitat d’anar prenent acords conjuntament ens hem organitzat per tal de que la majoria de claustre pugui formar-ne part. Ara som 31 mestres.

Això ens ajuda a avançar mica en mica i a introduir canvis metodològics de forma consensuada.

El que més valorem en aquest espai és l’intercanvi d’experiències que ens permet aprendre els uns dels altres i debatre sobre temes pedagògics.