LA VEU DELS ALUMNES

RECOLLIM LA VEU DELS ALUMNES

Per recollir la seva opinió, la dels principals protagonistes del museu, sobre com els nostres alumnes han viscut el MAB, parlem i debatem amb els diferents grups classe.

Han sorgit comentaris molt valuosos i molt constructius:

 • Ens agrada poder explicar allò que treballem a tots els altres.
 • M’ha agradat veure què fan els més petits
 • Crec que amb els meus pares els hi ha anat bé perquè aquest any només han demanat un dia de festa i ens han vist a tots els germans a la vegada. 
 • Els meus avis els hi ha agradat molt. Els hi agrada poder venir a l’escola a veure com treballem. A mi m’agrada molt que vinguin els avis.
 • Ens agradaria fer més projectes així, ens ho passem bé i després de fer la presentació ens hem adonat que hem treballat moltes coses.
 • A nosaltres ens agrada molt poder fer-ho tots junts i també ens ha agradat que ens demanessin com ha anat.
 • Preparar el Kahoot ha anat molt bé i ens ho hem passat bé, però fer-lo ens ha agradat molt més.

ELS MESTRES AVALUEM EL MAB

Com a mestres també hem parlat i hem creat debat envers el museu. Hem tingut un espai per a poder reflexionar de les valoracions dels alumnes i de les famílies. En un principi voliem fer-ho mitjançant una eina tecnològica per a portar-la a terme, però finalment vam creure convenient debatra-ho a cicles i posar-ho en comú a claustre per a després inserir-ho a la memòria. 

L’avaluació dels alumnes

Per diversificar les eines d’avaluació i que aquesta fos totalment significativa, vam creure adient elaborar un kahoot perquè els alumnes, a part de valorar de forma assembleària l’experiència del MAB també poguessin mostrar com a grup classe allò que han après d’aquest intercanvi de projectes.

Durant el projecte s’havien utilitzat diferents instruments d’avaluació, sobretot en el seu desenvolupament com ara: carpeta d’aprenentatge de projectes, autoavaluació, coavaluació de les exposicions orals, diari d’aula, …  Però per valorar el MAB creiem necessari que els alumens escollíssin les diferents preguntes a realitzar a tots els companys del centre i partint de que els agradaria que aquesta estigués elaborada en forma de joc i que esdevingués gratificant.

El Kahoot era una de les millors maneres per a fer-ho. Cada aula va pensar un parell de preguntes per a realitzar amb quatre possibles respostes (la real, una que s’hi acosta i dues totalment de broma). Els alumens no només s’ho van passar bé realitzant el Kahoot sinó que també fent-lo.

 

LES FAMÍLIES AVALUEN

Per avaluar el MAB, en primer lloc vam debatre molt quins eren els objectius a assolir i el perquè de tot plegat. Després d’aquest debat pedagògic tant interessant vam acordar que una de les millors maneres seria poder avaluar els diferents punts de vista per valorar com han viscut aquesta experiència.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd04COHn1o3tanZRFB-ugUsvMFyAzpuMqarrvuqKhQ0qxAufg/viewform?usp=sf_link

Per primera vegada a unes portes obertes ens vam plantejar que una bona manera d’avaluar seria recollir la veu de les famílies. Per a poder-ho portar a terme amb l’equip impulsor vam elaborar un google forms i vam decidir enviar-lo a les famílies a través de les mares delegades per així conèixer com han viscut aquesta experiència.

EL DIA DEL MAB

12 D’ABRIL. INAUGURACIÓ DEL MAB (Museu d’Art Bellpuig)

 

El divendres 12 d’abril a la tarda tot estava preparat per rebre les famílies de tots els alumnes de l’escola.

 • Els mestres havien organitzat 10 grups d’alumnes. A cada grup hi havia nens i nenes de P3 a 6è. Tots els germans i cosins anaven junts al grup; de manera que els pares o avis podien veure exposar el  projecte a tots els fills i néts.
 • Cada grup classe havia dissenyat 3 diapositives que resumissin els seu Projecte treballat dins Power Point comú de l’Art.
 • Cada grup classe havia muntat la seva aula com una sala de museu monotemàtica segons el seu projecte: els colors, l’escultura, la música, el circ, la pintura, el cinema, el disseny, la fotografia i el teatre.
 • La tarda de l’11 d’abril havíem fet un assaig general que ens va anar bé per ubicar-nos a alumnes i mestres i preveure el temps
 • Cada grup es va ubicar en una aula amb un o dos mestres de l’escola.
 • Les famílies van arribar puntuals amb les entrades dissenyades pels alumnes de 5è que ja indicaven la sala on s’havien de dirigir.

 • A les 15’15h puntuals van fer una petita introducció els alumnes de sisè i ja van començar a exposar els alumnes de P3, després els de P4 i així successivament fins arribar als de sisè.

 • Cap a les 16h es van acabar les exposicions i cada família va poder visitar totes les sales del MAB amb la guia dels seus filla i coneixent una mica més d’aprop el treball realitzat per tots els cursos de l’escola.

Va ser una experiència enriquidora tant pels alumnes, com per les famílies i els mestres.

 

                     https://photos.app.goo.gl/k33nR5nyidBoQS9x6

METODOLOGIA- PREPARACIÓ DEL MUSEU

EL CLAUSTRE DE MESTRES

A principis de curs el claustre de mestres va acordar el tema que englobaria el curs escolar: l’Art. Es van presentar diferents definicions sobre el concepte d’Art i totes les disciplines que se’n poden desenvolupar. Cada tutor/a amb el seu grup va acordar treballar una de les disciplines artístiques a partir de la metodologia dels projectes. Finalment va sorgir la proposta de buscar un producte final que posés en comú tots els projectes treballats als diferents cursos per tal d’esdevenir més significatius i vam decidir crear entre tots el Museu d’Art Bellpuig.

LA COMISSIÓ DE FESTES

Des de la comissió de festes es va plantejar quin grup es podia fer càrrec de la preparació general del museu i es van programar les actuacions necessàries. També es va vetllar per l’organització dels grups d’intercanvi de projectes i la circular informativa que es donaria a les famílies.

REUNIONS DE COORDINADORS I EQUIPS DE CICLE

A les reunions de coordinadors es van posar en comú les propostes de la comissió de festes, les demandes dels equips de cicle i els dubtes per part dels tutors/es. D’aquesta manera es van unificar els criteris d’actuació de tota l’escola per construir el nostre museu.

 

ELS ESPAIS ARTÍSTICS DELS GRANS

Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è van destinar un dels espais artístics del curs a l’ambientació del MAB. A partir les idees i propostes dels alumnes es va elaborar tots els elements estètics dels diferents espais de l’escola que configurarien el museu. En primer lloc,  l’entrada de l’escola es va decorar amb cartells d’orientació de les sales i unes lletres grans de presentació del museu MAB. L’escala que dóna accés al pis de dalt es va ornamentar per donar una estètica diferent i original. Es van elaborar els tríptics informatius i la indicació del recorregut del museu i es van senyalitzar tots els accessos.

Tota l’estètica va estar pensada i desenvolupada per mostrar el nostre museu a les famílies  de l’escola la última tarda del segon trimestre. Es va concloure, doncs, en la presentació del projecte MAB a les famílies amb els millors guies: els nens i nenes de l’escola.

PROJECTES A L’ESCOLA BELLPUIG

A l’escola fa temps que treballem per Projectes, però trobàvem a faltar que el Claustre  de mestres seguíssim la mateixa línia metodològica i un camí semblant a l’hora de treballar amb els alumnes, la qual cosa ens permetés millorar la nostra tasca pedagògica.

 

Tot això ens va portar a reflexionar sobre com treballàvem en els projectes, quina visió en teníem els mestres, el grau de participació/decisió per part dels alumnes, les eines d’avaluació utilitzades habitualment, com es recollien els aprenentatges adquirits…

 

Una vegada analitzat el nostre centre i la nostra manera de treballar, vam veure punts forts i punts febles, la qual cosa ens va portar a pensar unes propostes de millora per tal d’elaborar uns passos comuns a seguir a l’hora de realitzar projectes a les aules.

 

Per començar, sortim del “punt de partida”. Aquest, pot ser una pregunta o un repte que motivi als alumnes a posar-se a treballar. Un cop engrescats, compartim els objectius on volem arribar i els criteris que farem servir per avaluar tot allò que es va aprenent. Fets aquests primers passos, els alumnes s’agrupen per equips de treball, ja sigui per interessos o per altres criteris. De manera cooperativa, mestres i alumnes desenvolupem el projecte. Tota aquesta feina, acaba amb un producte final, que, moltes vegades, ja es té clar des de l’inici. Paral·lelament a tot aquest treball, els alumnes poden recollir les seves evidències d’aprenentatge de diferents maneres (carpeta d’aprenentatge, presentació digital, mapa conceptual, exposicions orals…). Dins de tot el procés, cal tenir en compte que hi hagi moments de reflexió compartits que permetin l’avaluació del procés d’aprenentatge.

I tot això, amanit amb molta il·lusió perquè tots junts, seguim aprenent.

ELS PROJECTES D’ART A L’AULA

Tots els alumnes de l’escola, doncs, tenen clar que el 12 d’abril hauran de convertir la seva aula en una sala de museu especialitzada.

El museu és en sí un producte final col.lectiu d’escola. Per arribar-hi però, cada grup ha d’investigar sobre la branca d’art escollida.

 

Aquests Projectes es van realitzant dins l’àrea de Coneixement del medi i també en alguna sessió de llengua, visual i plàstica o matemàtiques segons on ens porti el projecte.

 

Els alumnes s’organitzen en equips de treball i cada un d’ells se centra en algun aspecte del Projecte que després compartiran amb els seus companys.

 

Aquest projectes d’aula tenen un producte final propi.

Si en voleu veure alguns cliqueu a l’enllaç corresponent:

Entrenament de circ

Productes dissenyats

El presoner alcalde Cinema mut 

stop motion

UN NOM D’ART PER LA CLASSE

Per engrescar els nens i poder escollir el nom de la classe vam fer diferents activitats, perquè poguéssin tenir més eines per a poder-lo escollir.  Algunes d’elles van ser:

 • Cadascun dels alumnes de l’escola van portar un objecte de casa que per ells fos art. Els objectes que van portar eren molt variats (ceràmiques, joies, quadres, roba, imatges, ….). Cada grup classe va classificar els objectes segons els tipus d’art que ens havia dit la Paquita.
 • Llegir diferents biografies de diferents artistes extrets dels llibres NENES REBELS i NIÑOS QUE QUERÍAN CAMBIAR EL MUNDO-
 • Lectura del conte JO SÓC UN ARTISTA.
 • Visualització de diferents vídeos d’art i d’un Power d’aquest.
 • FOTOS

Després de fer aquestes activitats vam fer pluja d’idees del nom de la classe i seguidament vam votar-ho.

IDEA del MAB  (Museu d’Art Bellpuig)

El primer dia del curs, presentem el projecte interdisciplinari que es desenvoluparà durant l’any.

Per dinamitzar-ho, cada any comptem amb convidats experts amb el tema. Aquest any el tema del curs és l’ART, i la convidada especial va ser la PAQUITA CLOT DE PACK D’ART, que és ceramista i a més a més fa una extraescolar d’art a l’escola.

Primer ens vam trobar tots al gimnàs de l’escola i la Paquita ens va explicar les diferents branques de l’art i ens va proposar el repte de convertir l’escola amb un museu. També ens va demanar que el dia següent portessin un objecte que per ells fos art.

Seguidament una colla de pares artistes ens van explicar el seu hobby o professió. Es van col·locar a diferents llocs del pati i en forma de gimcana vam poder veure el seu art (màgia, cuina, disseny gràfic, fang, òpera, poesia, ceràmica, graffiti, pintura, música,…). Vegeu més fotos clicant la foto o a l’enllaç següent FOTOS