Projecte de l’Ós Bru

El nostre projecte va ser triat pels nostres propis alumnes per la setmana de Carnaval.

El tema escollit va ser l’ós Bru i, conjuntament amb l’AMPA de l’escola que va fer la carrossa pel Carnaval del poble, vam elaborar les disfresses i fer un treball d’investigació sobre aquest animal.

Van participar moltes families i persones externes per ajudar i realitzar xerrades. Una de les conferències estrelles va ser la de’n Jaume Sañé, expert en temes d’óssos.

A les tardes del projecte vam fer grups barrejats per fer les disfresses de tota l’escola amb la participació de dos familiars per grup i alumnes de l’institut del poble. Els agrupaments durant els matins van ser diversos entre cicles i es va prioritzar el treball cooperatiu dins les aules per fer el treball d’investigació.

La cloenda del projecte va ser una rua a la plaça del poble amb tot el material realitzat pels alumnes i amb un berenar comunitari amb les families de l’escola.

 

El resultat final va ser una nova metodologia de treball durant el projecte afegint la participació de persones externes del centre i una nova forma d’avaluació per rúbriques.

L’any que ve repetirem!!

PLANIFICACIÓ

Aquest any ens hem proposat al cicle mitjà treballar per projectes triats pels propis alumnes.

Aquest és un projecte de nivell, en aquest cas tercer A, tercer B i tercer C.  És un projecte escollit pels mateixos alumnes. A partir dels seus interessos es van elaborar unes llistes de possibles projectes a treballar per classes. Posteriorment ens vam trobar per decidir votant quin seria finalment el tema escollit a treballar pels tres grups classe: els animals marins.
S’ha elaborat una part comuna on s’ha treballat de forma general el tema i després cada grup classe s’ha especialitzat en un determinat aspecte: animals verinosos i/o perillosos, animals en perill d’extinció i animals de les profunditats marines.
Cada grup classe per grups cooperatius s’ha especialitzat en  animals diferents del tema específic.
El tema dels animals marins ha permès als alumnes conèixer i comprendre millor el món que els envolta: com és el planeta terra, quina part és aigua, els continents, els oceans, els mars…

La motivació per activar el projecte ha sigut la sortida al CRAM (Centre de recuperació d’animals marins).

El producte final s’ha diversificat en:

  • Dossier d’aprenentatge amb el recull de les diferents activitats realitzades a nivell individual.
  • Mural expositiu elaborat pels grups cooperatius fent un resum de l’animal escollit per transmetre a la resta del grup-classe.
  • Exposició oral ( tipus Petxa-kutxa) amb suport visual power point davant d’altres companys/es i/o pares al teatre de l’escola.

 

PROJECTES A L’ESCOLA BELLPUIG

A l’escola fa temps que treballem per Projectes, però trobàvem a faltar que el Claustre  de mestres seguíssim la mateixa línia metodològica i un camí semblant a l’hora de treballar amb els alumnes, la qual cosa ens permetés millorar la nostra tasca pedagògica.

 

Tot això ens va portar a reflexionar sobre com treballàvem en els projectes, quina visió en teníem els mestres, el grau de participació/decisió per part dels alumnes, les eines d’avaluació utilitzades habitualment, com es recollien els aprenentatges adquirits…

 

Una vegada analitzat el nostre centre i la nostra manera de treballar, vam veure punts forts i punts febles, la qual cosa ens va portar a pensar unes propostes de millora per tal d’elaborar uns passos comuns a seguir a l’hora de realitzar projectes a les aules.

 

Per començar, sortim del “punt de partida”. Aquest, pot ser una pregunta o un repte que motivi als alumnes a posar-se a treballar. Un cop engrescats, compartim els objectius on volem arribar i els criteris que farem servir per avaluar tot allò que es va aprenent. Fets aquests primers passos, els alumnes s’agrupen per equips de treball, ja sigui per interessos o per altres criteris. De manera cooperativa, mestres i alumnes desenvolupem el projecte. Tota aquesta feina, acaba amb un producte final, que, moltes vegades, ja es té clar des de l’inici. Paral·lelament a tot aquest treball, els alumnes poden recollir les seves evidències d’aprenentatge de diferents maneres (carpeta d’aprenentatge, presentació digital, mapa conceptual, exposicions orals…). Dins de tot el procés, cal tenir en compte que hi hagi moments de reflexió compartits que permetin l’avaluació del procés d’aprenentatge.

I tot això, amanit amb molta il·lusió perquè tots junts, seguim aprenent.

ELS PROJECTES D’ART A L’AULA

Tots els alumnes de l’escola, doncs, tenen clar que el 12 d’abril hauran de convertir la seva aula en una sala de museu especialitzada.

El museu és en sí un producte final col.lectiu d’escola. Per arribar-hi però, cada grup ha d’investigar sobre la branca d’art escollida.

 

Aquests Projectes es van realitzant dins l’àrea de Coneixement del medi i també en alguna sessió de llengua, visual i plàstica o matemàtiques segons on ens porti el projecte.

 

Els alumnes s’organitzen en equips de treball i cada un d’ells se centra en algun aspecte del Projecte que després compartiran amb els seus companys.

 

Aquest projectes d’aula tenen un producte final propi.

Si en voleu veure alguns cliqueu a l’enllaç corresponent:

Entrenament de circ

Productes dissenyats

El presoner alcalde Cinema mut 

stop motion

IDEA del MAB  (Museu d’Art Bellpuig)

El primer dia del curs, presentem el projecte interdisciplinari que es desenvoluparà durant l’any.

Per dinamitzar-ho, cada any comptem amb convidats experts amb el tema. Aquest any el tema del curs és l’ART, i la convidada especial va ser la PAQUITA CLOT DE PACK D’ART, que és ceramista i a més a més fa una extraescolar d’art a l’escola.

Primer ens vam trobar tots al gimnàs de l’escola i la Paquita ens va explicar les diferents branques de l’art i ens va proposar el repte de convertir l’escola amb un museu. També ens va demanar que el dia següent portessin un objecte que per ells fos art.

Seguidament una colla de pares artistes ens van explicar el seu hobby o professió. Es van col·locar a diferents llocs del pati i en forma de gimcana vam poder veure el seu art (màgia, cuina, disseny gràfic, fang, òpera, poesia, ceràmica, graffiti, pintura, música,…). Vegeu més fotos clicant la foto o a l’enllaç següent FOTOS

PRESENTACIÓ EQUIP IMPULSOR BELLPUIG

Hola,

Som els 10 mestres de  l’equip impulsor de l’Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta. És el segon any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Estem molt engrescats per desenvolupar aquest projecte tots junts. Com a escola fa molts anys que treballem cooeprativament i aquesta és una bona oportunitat per treballar en equip i desnvolupar entre tots un projecte comú.

El projecte que presentem aquest any és un projecte d’escola, que va més enllà de la Xarxa, on hi participen tots els mestres i alumnes de l’esocla. La Xarxa, aquest any, coordina juntament amb la comissió de festes, aquest projecte que porta com a títol “ MAB Museu d’Art de l’escola Bellpuig”