AVALUACIÓ – ELS OFICIS

L’observació ha estat clau en el procés d’avaluació.  Dia  a dia la mestra anava anotant el procés que seguia cada alumne. Des de la participació, actitud, la implicació, fins a l’adquisició dels nous coneixements i l’exposició oral als companys.

Cada alumne ha pogut participar en el projecte al seu ritme i al seu nivell. Entre tots han construït el seu projecte i també, entre tots, l’han pogut exposar a altres cursos. En el moment de preparar l’exposició, cada un triava el que sabia millor i li agradaria explicar. L’exposició oral  ha mostrat la capacitat de cada un de transmetre els seus coneixements i veure si tenia clars uns conceptes clau assolits. El fet de fer-ho conjuntament (en petits grupets) ha ajudat a reafirmar a l’alumne que té facilitat d’expressió i també ha ajudat al que necessita més suport.

Finalment, s’ha passat una rúbrica individual per veure si el projecte els havia agradat o no.

PRODUCTE FINAL – ELS OFICIS

Vam creure interessant que el producte final de les sis classes d’educació infantil fos un lapbook que s’anés elaborant de mica en mica al llarg del trimestre.

Cada classe se’l va fer a la seva mida tot exposant-hi  els punts treballats i més rellevants del seu projecte.

Vam escollir aquesta opció  perquè era útil  com a referent als alumnes per exposar-ho a les altres classes i, també a l’hora d’emportar-se’l a casa els facilitava poder-ho explicar a la família i jugar-hi tots plegats.

 

 

IMPLEMENTACIÓ – ELS OFICIS

El primer contacte amb la informació sobre el tema triat va ser a partir del que ens portaven les famílies (llibres, contes, informació i imatges d’internet, vídeos…). Un cop recollit a l’aula es compartia i s’exposava amb el grup-classe. En aquestes converses van sorgir preguntes i la necessitat de contestar-les i ja vam tenir el fil conductor del projecte!

Per fer-ho més vivenciat i significatiu vam aprofitar la col·laboració de pares amb aquests oficis i vam visitar-ne d’altres de l’entorn proper. Això va permetre contestar moltes de les preguntes que havien sorgit i fer-ne de noves. A més a més va ser molt motivador per continuar.

Tot el que anaven aprenent ho incorporàvem al racó de l’aula, que tenia una part de joc i una part informativa. Hi participaven de manera lliure. Això ens va permetre treballar l’autoregulació dels alumnes, ja que el paper de la mestra era de reconduir, motivar, proposar, provocar, fer bones preguntes, observar…

Durant el procés vam anar elaborant diferents materials perquè els alumnes hi interaccionessin i, a més a més, vam documentar tot el procés recollint converses i fent fotos.

 

 

 

 

 

 

PLANIFIQUEM EL PROJECTE – ELS OFICIS

El projecte és de tot el cicle infantil amb una temàtica de fons que són els oficis i cada un dels grups classe n’ha triat un de diferent.

A partir dels oficis dels pares, de cançons, contes, imatges i vídeos relacionats amb el tema, els alumnes han triat el nom de la classe que ha estat l’eix del nostre projecte.

A P3 han escollit: Forners i fusters; a P4 : Cuiners / cuineres i policies i a P5: Metges i veterinaris. Cada grup classe ha anat a visitar l’ofici corresponent.

A nivell de cicle, abans d’iniciar el projecte, ens vam marcar uns objectius finals a assolir i, a partir d’ aquí,  cada grup ha anat treballant al seu ritme, en funció dels interessos que han anat sorgint.

A dins del projecte s’han inclòs totes les àrees i s’ha treballat de manera global.